Norges største
næringslivsavis

Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (AI)

Tillit og troverdighet er avgjørende for E24s virke. Vi skal aldri benytte kunstig intelligens på en måte som kan undergrave disse verdiene, eller som er eller kan komme i strid med E24s etiske retningslinjer.

Samtidig skal E24 være modige og moderne. Det innebærer at vi må være nysgjerrige på, eksperimentere med og ta i bruk ny teknologi med mål om å øke kvaliteten på journalistikken vår, utvikle nye metoder og bygge et tettere forhold til våre lesere, seere og lyttere.

Kontroll

 • E24s ansvarlige redaktør har fullt personlig juridisk og etisk ansvar for alt som publiseres på E24. Dette gjelder også innhold skapt av eller ved hjelp av kunstig intelligens.

 • Vær Varsom-plakaten (VVP) og E24s etiske retningslinjer gjelder også for innhold generert av kunstig intelligens. En redaksjonell medarbeider skal derfor alltid gjennomgå og kvalitetssikre innhold skapt av eller med bistand av generative AI-modeller

Merking

 • Der kunstig intelligens brukes til å generere innhold, skal dette tydelig merkes.

 • E24 skal generelt være åpne mot publikum om eventuell bruk av AI i arbeidsprosessen, og opp mot kilder, der det er relevant.

Foto

 • E24 skal verne om det journalistiske fotografiets troverdighet, jmf. VVP 4.11, og vi skal derfor aldri bruke kunstig intelligens til å generere fotorealistiske bilder eller publisere disse. Unntak er om et slikt bilde er en nyhetssak i seg selv.

 • AI skal heller ikke brukes til å redigere/forbedre bilder utover det som kan regnes som vanlig bilderedigering (crop, justering av lys, kontraster, etc.).

 • Den stadig økende mengden fotorealistisk AI-generert innhold, og enkelheten i å skape dette, stiller høye aktsomhetskrav til å kontrollere og verifisere bilder som kommer inn til redaksjonen.

Illustrasjoner

 • E24 kan benytte bilde-/videogeneratorer til å skape ikke-fotorealistiske illustrasjoner, men bruk av dette skal godkjennes av redaksjonell leder. Slik bruk skal merkes tydelig.

 • E24 publiserer kun AI-genererte bilder og/eller videoer fra modeller som er trent på lisensiert innhold, materiale uten opphavsrett og/eller som ellers kan brukes fritt.

Sensitiv informasjon & upublisert materiale

 • VVP 3.4 sier at «Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.» Derfor stilles det strenge krav til deling av informasjon med AI-modeller. AI skal ikke benyttes på noen måte som kan komme i konflikt med kildevernet.

 • Når vi mater informasjon inn i store AI-modeller, har vi ikke lenger kontroll på informasjonen. Derfor skal som hovedregel kun publisert og/eller offentlig tilgjengelig materiale mates inn i slike modeller. Eventuelle unntak skal avklares med redaktør.

 • Saker som er godkjent for publisering kan, med mindre de inneholder sensitiv/kildekritisk informasjon, deles med AI-modeller rett før publisering.

 • Opptak av intervjuer kan transkriberes ved hjelp av AI-modeller, men eventuell bruk av AI-transkribering ved intervjuer av sensitiv karakter skal kun utføres i sikrede lagringsmiljøer, eksempelvis lokalt på egen maskin.

 • AI kan benyttes til å generere kode, men samme krav til sensitivt og upublisert materiale gjelder også ved input her. Plugins eller andre AI-løsninger som kobler seg opp mot informasjonsmiljøer skal ikke benyttes med mindre leverandør er sikkerhetsklarert og man har en direkte avtale på plass.