Aktivistinvestor plukker opp Seadrill-aksjer fra staten

Hedgefond-forvalter og aktivistinvestor Paul E. Singer snapper opp fire millioner Seadrill-aksjer med staten som selger.

Paul Singer, grunnlegger og leder av Hedgefondet Elliott Management.
Publisert: Publisert:

Hedgefondet Elliott Management, som er eid av aktivistinvestor Paul Elliott Singer, sikrer fire millioner aksjer i Seadrill, ifølge en børsmelding.

Aksjene virker å være finansiert gjennom aksjebytteavtaler fordelt mellom tre fond som forvaltes av Singers investeringsselskap, Elliott Investment Management.

Ifølge analytiker i Carnegie, Erik Aspen Fosså, er det aksjene til statseide Eksportfinansiering Norge (Eksfin) som er blitt kjøpt. Tirsdag solgte staten fire millioner aksjer for 1,7 milliarder kroner.

– Det er aksjene til Eksfin de har kjøpt, strukturen som de bruker kan være en måte å finansiere aksjekjøpet på, sier han til E24.

Hvis stemmerettene tilskrives aksjebytteavtalene eier de Singer-kontrollerte fondene 12,5 millioner aksjer, skriver Seadrill i meldingen. Det tilsvarer 15,65 prosent av aksjene i Seadrill.

En aksjebytteavtale er en type transaksjon der to parter bytter ut et antall aksjer i ett selskap mot et antall aksjer i et annet selskap.

Paul E. Singer beskrives av Magasinet Fortune som en av de «smarteste og tøffeste pengeforvalterne» i hedgefondbransjen. Han er kjent for å bruke eierandelen i selskaper for å legge press på ledelsen.

Staten solgte aksjer

Staten solgte i går fire millioner aksjer til en pris på 425 kroner per aksje. Den totale salgssummen ender på 1,7 milliarder kroner.

Salget skjedde gjennom Støperigata Holding som er eid av Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Etter salget er Eksportfinansiering Norge helt ute av selskapet. Staten har solgt seg ned i Seadrill i flere omganger. Blant annet i mars da Eksfin solgte aksjer for 1,98 milliarder kroner.

Børs-«comeback»

Seadrill kom tilbake på Oslo Børs i april i fjor, og utviklingen til aksjen har særlig vært positiv siden like før jul. Aksjen er opp rundt 36 prosent siden nyttår.

Det John Fredriksen-grunnlagte riggselskapet gikk inn i en konkursprosess tidlig i 2021, og senere samme år ble Seadrills redningsplan godkjent av konkursdomstolen i Texas.

I konkursprosessen ble store deler av Seadrill-gjelden omgjort til aksjer. Det medførte at det tidligere Fredriksen-eide selskapet siden har vært kontrollert av kreditorene, med Eksfin som største eier.

Publisert:

Her kan du lese mer om