Arbeiderpartiet slakter Mowi-søksmål: – Ganske absurd

Oppdrettsgiganten Mowi varsler søksmål mot staten etter innføringen av lakseskatt. Det får Arbeiderpartiet til å klø seg i hodet.

Cecilie Myrseth, fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet fotografert i 2018.
Publisert:

– Jeg tror dette fremstår som ganske absurd for de fleste i Norge. På samme dag som Mowi annonserer milliardutbytte skal de altså saksøke staten for å måtte betale en rettferdig andel for å bruke av fellesskapets ressurser, sier stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth.

Onsdag morgen bekreftet Mowi-sjef Ivan Vindheim overfor E24 at selskapet vil reise sak mot staten via Oslo tingrett, fordi de mener bunnfradraget knyttet til lakseskatten er diskriminerende og i strid med EØS-reglene. Samtidig presenterte selskapet resultatrapporten som viste forslag om milliardutbytte til eierne.

Les også

Vedum får ekspertstøtte i laksefeiden

Høyres Olve Grotle er ikke overrasket over søksmålet, og sier spørsmålet knyttet til EØS-reglene er blitt reist tidligere.

– Ut ifra det jeg leser i media kommer dette til å ta tid. Det er uheldig i seg selv at en så sentral del av grunnrenteskatten skal prøves rettslig, sier han.

– Hvorfor er en rettslig behandling uheldig?

– All usikkerhet knyttet til et skatteregime er i utgangspunktet uheldig tenker jeg. Det er som jeg sa et tema som det har vært spørsmål om tidligere, og slik jeg har forstått det, bedt om en grundigere behandling av dette. Jeg mener ikke noe om realitetene, men nevner at det er sider av saken som vil ha en usikkerhet knyttet til seg i lengre tid, sier han.

Stortingsrepresentant Olve Grotle fra Høyre.

– Kommet for å bli

Myrseth i Ap skisserer et bilde av en tid med store utfordringer, hvor mange sliter med økte kostnader. Hun mener det er viktig at fellesskapet stiller opp og sikrer velferden i en tid med «stadig flere eldre og mangel på helsepersonell».

– Det er utgifter vi må ta i fellesskap. Derfor har vi innført en rettferdig grunnrenteskatt på oppdrett. Modellen Mowi nå vil saksøke har det brede flertallet av partier, inkludert Høyre, sagt at de kan støtte, sier hun.

Stortingsrepresentanten sikter til at Høyre under forhandlingene om lakseskatten sa seg villige til å inngå et kompromiss som kunne tilsvare 15 prosent grunnrenteskatt på havbruk.

– Dette ble uttalt under samtalene på Stortinget, og må ses i lys av at vi og næringen mente det var rom for en merskattelegging hvor det var snakk om 3–4 milliarder. Det ville tilsvart et skattenivå på 15 prosent, sier Grotle i Høyre.

Les på E24+

Investtech-analyse: Kjøp disse tre aksjene

Høyre er skeptisk til bunnfradrag

– Hva tenker Høyre om å fjerne bunnfradraget i grunnrenteskatten på havbruk? Mowi mener det er diskriminerende for de store aktørene.

– Dette er noe mange samfunnsøkonomer – også de som har vært tilhenger av lakseskatten – mener er problematisk av flere grunner. Siden dette spørsmålet nå er brakt inn for domstolene synes jeg det er naturlig å avvente resultatene av dette, sier han.

Arbeiderpartiet sier at de var opptatt av å få en grunnrenteskatt der store selskaper, med store overskudd skulle bidra mer.

– Samtidig var det viktig å skjerme de minste og lokalt eide selskapene. Det har vi gjort på en klok måte. Differensiering av skatter ikke noe nytt, og jeg skulle helst sett at oppdrettsgigantene så fremover i stedet for å saksøke en skatt som er kommet for å bli, sier Myrseth.

– Vurdert grundig

Bunnfradraget er en sentral del av Mowis varslede søksmål mot staten.

Statssekretær Erlend Grimstad i Senterpartiet sier de ikke kan kommentere det nærmere innholdet før de har formelt mottatt et varsel, eller eventuelt en stevning.

– De gode kvartalstallene som Mowi har lagt fram i dag, viser at grunnrenteskatten er godt begrunnet, sier han.

Sp-statssekretær Erlend Grimstad.

Han mener også at problemstillingene som Mowi reiser er nøye vurdert.

– Finansdepartementet vurderte tilbakevirkningsforbudet og bunnfradraget grundig i forbindelse med lovproposisjonen. Departementet la til grunn at det ikke er ulovlig tilbakevirkning å innføre grunnrenteskatten for hele 2023, og at bunnfradrag ikke er i strid med EØS-retten, sier han.

Høyre vil ikke love ny modell eller redusert skatt

Høyre stemte i mot forslaget om grunnrenteskatt på havbruk. Partiet vil verken love å senke skattetrykket, eller innføre en ny modell dersom de får regjeringsmakt ved neste stortingsvalg.

Høyre har gjentatte ganger sagt at de ikke er fornøyd med verken nivået eller modellen.

– Lover Høyre å fjerne lakseskatten?

– Vi stemte mot lakseskatten på Stortinget fordi skattenivået var for høyt, og fordi vi var uenig i innretningen. Det følger av dette at vi kommer til å arbeide for enn bedre løsning både når det gjelder nivå og skatteordning. Nøyaktig hvordan må vi komme tilbake til når vi har fått flere avklaringer på den vedtatte ordningen, og ikke minst hvordan denne vil slå ut for næringen, sier Grotle

– Vil dere redusere skattetrykket for grunnrenteskatt på havbruk?

– I og med at vi mener lakseskattenivået er for høyt er det naturlig at vi vil arbeide for at det blir senket.

– Love, eller arbeide for det?

– For oss har nivået på lakseskatten vært et viktig tema, og en av hovedgrunnene til at vi stemte mot skatten på Stortinget. For oss er det en viktig sak. Så har jeg drevet så lenge i politikk at det å operere med løfter eller garantier er noe en bør avstå fra, men jeg tror alle forstår Høyre sin posisjon, og at dette er en viktig sak for oss, sier han.

I en tidligere versjon av denne saken stod det at Cecilie Myrseth uttalte seg som fiskeripolitisk talsperson i Ap. Det stemmer ikke lenger. Nå er hun stortingsrepresentant. Saken ble oppdatert 24/08 klokken 09.42.

Publisert: