Ba om samlefaktura for firmaets parkering. Fikk gebyr på 10.000.

Parkeringsselskaper krever tusenvis av kroner for å sende ut én samlefaktura til bedrifter. – Grådighet uten sidestykke, mener storbruker av parkering.

Anleggsgartner Agaia er oppgitt over fakturagebyrene til parkeringsbransjen. – Kan umulig stå i forhold til tjenesten de yter, mener Marthe Sandved i selskapet.
Publisert: Publisert:

Med 220 biler på veien, må ansatte i landskapsentreprenøren Agaia daglig parkere mange titalls ganger om dagen i parkeringsanlegg ulike steder på Østlandet. Bare i mai i år kom parkeringsutgiftene til opp i over 90.000 kroner.

Dette beløpet dekker ikke bare selve kostnaden ved å stå parkert. Det inkluderte også over 11.500 kroner i fakturagebyrer.

Ledelsen i Agaia har forsøkt å få til ordninger der de får tilsendt månedlige samlefakturaer på e-post.

Svarene har vært at det er mulig, hvis selskapet tegner et såkalt abonnement eller bedriftsavtale.

Hos de største aktørene koster slike avtaler tusenvis av kroner i måneden, før en bil har stått et eneste minutt på en parkeringsplass.

Selskapet Apcoa Parking ga Agaia et tilbud om et abonnement med en samlefaktura pr. måned, som i praksis ville medført et gebyrgebyrGebyr er et pengebeløp som kreves inn av privat eller offentlig virksomhet for en tjeneste. Gebyret skal normalt sett dekke de reelle kostnadene ved tjenesten. på 10.000 kroner pr. faktura. Dette som et alternativ til 65 kroner i fakturagebyr pr. parkering.

– Jeg synes slike gebyrer vitner om en grådighet uten sidestykke, da summen umulig kan stå i forhold til tjenesten de yter, sier Marthe Sandved, viseadministrerende direktør i Agaia.

Ingen rabatt til storkunder

Ifølge Agaia fremstår bedriftsavtalene som kompliserte i bruk og med et prisnivå som vil øke kostnadene for kunden – ikke redusere dem.

– Ettersom bilene våre er firmabiler, så er det vanskelig å bruke parkeringsapper. Vi har også en mengde faste og midlertidige ansatte som hverken snakker norsk eller engelsk, forklarer Hege Iden, som er innkjøper hos Agaia.

Hun forteller at ansatte har begrenset mulighet til å legge ut penger for arbeidsgiver ved å betale i automat på stedet. Iden stiller seg uforstående til at det skal være så vanskelig å benytte eksisterende teknologi til å utstede samlefakturaer på en enklere og billigere måte.

– De fleste parkeringsanlegg har nummerregistrering ved inn- og utkjørsel. Jeg skulle derfor tro at det var enkelt å samle opp våre bilers parkering uten noe særlig administrasjon.

Hevder tjenesten koster

Det finnes ingen grenser for hva et selskap kan ta i fakturagebyr.

Driftsdirektør Carl-Erik Martinson hos Apcoa Parking ønsker ikke å kommentere det konkrete tilbudet som er gitt til Agaia. Men på generelt grunnlag sier han følgende:

– Dersom vi skal samle opp bevegelsene til en bedrifts bilpark og sende én faktura i måneden, så vil dette være en tjeneste som må utvikles og administreres av oss. Dermed vil det ha en kostnad.

– Men vil den kostnaden beløpe seg til 10.000 kroner i måneden?

– Beløpet vil jeg ikke kommentere. Men en sånn løsning vil også innebære at vi gir kunden en betalingsutsettelse fra første til siste parkering i det avtalte tidsrommet. Det har også en kostnad.

App til 109 kroner pr. ansatt

Markedssjef Zejdi Azizi hos konkurrenten Parklink erkjenner at løsningene deres kan være tungvinte for enkelte bedrifter.

Bedriftspakken til selskapet innbefatter at hver enkelt ansatt må ha en app-profil. Ordningen koster 109 kroner pr. ansatt i måneden – i tillegg til selve parkeringen.

De 220 bilene til Agaia benyttes av rundt 300 ansatte. Skulle gartnerselskapet ha inngått en slik avtale, ville den ha kostet minst 30.000 kroner i måneden – i tillegg til selve parkeringsavgiften. Og for å få god dekning må selskapet inngå lignende avtaler med flere selskaper.

– Det er sikkert teknisk mulig å gjøre dette på andre måter, men vi har ikke et slikt tilbud i dag, sier Azizi i Parklink.

Gebyrfrie bompenger

I Bergen sitter Vidar Raa og skjønner godt reaksjonen fra Agaia. Raa er administrerende direktør i Skyttelpass, ett av selskapene som utsteder brikker knyttet til autopass-ordningenautopass-ordningenAutopass er en samlebetegnelse for alle tekniske løsninger relatert til bompengeinnkreving i Norge..

Selskapet sender ut månedlige fakturaer – uten fakturagebyr – til kundene basert på registrerte bompengepasseringer og fergereiser. Teknologien er ikke vesentlig annerledes enn den som benyttes i parkeringsanlegg.

– I mitt hode er det en enkel sak å koble seg opp mot et sømløst faktureringssystem. Det meste av teknologien er på plass. Men det virker som om disse gebyrene er en del av forretningsmodellen til parkeringsselskapene, sier Raa.

Bomstrekninger bruker autopass. Ferger bruker autopass. Men parkeringsselskapene har gått for egne løsninger – med gebyrer.

Parkeringsselskapene kunne ha koblet seg opp mot autopass-systemet. Da ville norske bilister og bedrifter ha mottatt én månedlig faktura for bompenger, fergebilletter og parkering samlet – gebyrfritt.

Mistet interessen for autopass

Dette var også «kongstanken» da autopass ble lansert. Men det var ikke mulig å bruke autopass til andre formål enn bompengeinnkreving før bompengereformen i 2015.

Åtte år etter reformen har knapt et eneste parkeringsanlegg koblet seg til autopass. Heller ikke de offentlig eide parkeringsplassene – som ved flyplassene – har benyttet seg av dette.

– Opprinnelig var mange parkeringsselskaper interessert i å knytte seg til autopass, men det var vanskelig å få til, sier Lars Monsen, daglig leder i bransjeforeningen Norpark.

– Da reformen kom og det ble åpnet opp for dette, hadde nok mange mistet litt interessen. I stedet ble det satset på egen teknologi.

Publisert: