Bedre enn ventet for Schibsted i andre kvartal

Schibsted slo analytikernes forventninger til både omsetning og brutto driftsresultat i andre kvartal og varsler frist for redusering av eierandelen i Adevinta.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund legger frem tall for andre kvartal 2023 tirsdag.
Publisert:

Schibsted fikk et brutto driftsresultat (ebitda) på 670 millioner kroner i andre kvartal, viser ferske tall fra det internasjonale mediekonsernet.

På forhånd var det ventet et brutto driftsresultat (ebitda) på 572 millioner kroner, ned fra 620 millioner kroner for samme periode året før, basert på et snitt av analytikernes forventninger som TDN Direkt har innhentet.

Omsetningen for kvartalet endte på 4.044 millioner kroner, opp fra 3.880 millioner kroner i samme periode året før. På forhånd var det ventet en omsetning på 3.947 millioner kroner.

Mediekonsernet Schibsted inkluderer blant annet Aftenposten, VG, E24, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel Finn.no og Lendo.

Adevinta-beslutning i tredje kvartal

I rapporten oppgir mediekonsernet at de fortsetter å utforske og utvikle muligheter til å redusere eierskapet i Adevinta. Selskapet har ambisjon om å gi en oppdatering på løsning senest ved neste kvartalsrapportering i oktober.

Adevinta ble skilt ut fra Schibsted i 2019, og inkluderer digitale markedsplasser over store deler av verden. Schibsted eier likevel fortsatt i underkant av en tredjedel av selskapet.

Sterk vekst for nordiske markedsplasser

Schibsted fikk en sterk omsetningsvekst i divisjonen for Nordiske markedsplasser, med en økning på ni prosent i ebitda sammenlignet med andre kvartal 2022. De nordiske markedsplassene inkluderer blant annet Finn i Norge.

Særlig virksomheten for eiendom innen nordiske markedsplasser bidrar til resultatet. I Norge økte omsetningen innen eiendom med 30 prosent.

Konsernet rapporterer også forbedret lønnsomhet innen vekst og investeringer disvisjonen, drevet frem av restrukturering i Lendo og sterk prestasjon for Prisjakt.

Låneportalen Lendo besluttet i januar å avslutte sin virksomhet i Spania, Portugal, Italia og Finland. Begrunnelsen var utfordrende makroøkonomiske forhold med stigende inflasjon og høyere renter skapte usikkerhet om de globale finansielle utsiktene.

Lønnsomhetsvekst i News Media

Schibsted rapporterer en betydelig bedring i lønnsomheten for News Media (mediedivisjonen) sammenlignet med første kvartal, tross utfordrende marked innen reklame og fortsatt volumnedgang innen salg og abonnement.

Mediedivisjonen hadde et resultat på 133 millioner kroner i andre kvartal.

Sammenlignet med samme tid i fjor er lønnsomheten lavere, og har falt med 21 prosent.

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund uttaler i rapporten at divisjonens kostnadsprogram har begynt å gi resultater og gitt et stabilt kostnadsnivå sammenlignet med fjoråret tross dagens høye inflasjonsnivåer.

Schibsted varslet i januar kostnadskutt med mål om å spare 500 millioner kroner i News Media i løpet av de neste to årene. Grepene ble begrunnet med utfordrende makroøkonomiske utsikter og økte kostnader knyttet til papiravis og trykk.

Før dagens tall hadde 9 av 14 analytikere en kjøpsanbefaling på aksjen, mens resten hadde en hold-anbefaling, ifølge tall innhentet av Infront.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert: