Daglig leder

Publisert: Publisert:
StillingstittelDaglig leder
ArbeidsgiverEgil Verne AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeAnnet, Bil, kjøretøy og verksted, Bil- og bildelproduksjon
StillingsfunksjonAnnet, Ledelse, Forretningsutvikling og strategi
Søknadsfrist29.08.2023

Bunnsolid selskap søker nytt lederskap

Egil Verne har ved å fokusere på det de kan best klart å skape lønnsom vekst over lang tid. Nå har daglig leder funnet ut at tiden er moden for å overlate stafettpinnen til nye krefter. Styret leter derfor etter en ny daglig leder som raskt kan identifisere seg med både selskapskulturen og forretningsmodellen til Egil Verne. Eierne ønsker at selskapet skal fortsette sin kontrollerte og lønnsomme vekst uten å forlate det som hele tiden har vært selskapet DNA.

Vi tror derfor ny leder bør ha kjennskap til bransjen og verdikjeden Egil Verne opererer i og aller helst ha jobbet som daglig leder eller salgsleder i tilsvarende virksomheter. Ny leder må også evne å jobbe systematisk med forretnings -og organisasjonsutvikling slik at selskapet på sikt både fremstår enda mer robust og skalerbart enn dagens struktur.

Som person bør blant annet daglig leder kjennetegnes ved sitt moderne og inkluderende lederskap hvor gode prosesser kombineres med stor beslutningsevne og gjennomføringskraft.

Rollebeskrivelse – Ansvarsområder/ arbeidsoppgaver

 • Daglig leder (DL) har det overordnede ansvaret for daglig drift , personalledelse og selskapets økonomiske resultater
 • DL skal hele tiden jobbe aktivt med organisasjons- og forretningsutvikling med mål om å skape stabil lønnsom vekst både hos eksisterende og nye kunder
 • DL skal være oppdatert på trender og utviklingstrekk innen EV sine markedsområder og utvikle en agil og handlekraftig organisasjon som kan reagere raskt på viktige bevegelser i markedet
 • DL skal delta på forretningskritiske aktiviteter både overfor viktige kunder og leverandører
 • DL skal bidra til aktiv kompetansedeling på tvers av porteføljeselskapene i Axel Johnson.
 • DL skal proaktiv holde styret ved styreleder oppdatert på selskapets utvikling og hele tiden sørge for å benytte seg av relevant kompetanse hos både styret og hos eierne
 • DL skal aktivt bidra til at EV har en forretningskultur som er tuftet på selskapet verdier.
 • DL er EV sitt ansikt utad og er således viktig ambassadør og premissgiver for hvilket omdømme EV utvikler i markedet

Bakgrunn og erfaring

 • Høyere relevant utdanning
 • Må ha tidligere erfaring fra å lede organisasjoner gjerne innen salgsledelse og/eller DL ansvar ifra relevante bransjer/selskaper.
 • Fordel med erfaring fra motorkjøretøybransjen eller fra bransjer hvor teknisk interesse/innsikt er etterspurt.
 • Fordel med erfaring fra internasjonale/nordiske virksomheter, både små og store.
 • Erfaring fra utvikling av virksomheter ved hjelp av god IT og system infrastruktur.

Kontakter

 • Kontaktperson: Arne Gunnar Dokken
 • Stillingstittel: Managing Partner, Amrop
 • Telefon: +47 90 04 66 89
 • Kontaktperson: Erik Eklõv
 • Stillingstittel: Styreleder, Egil Verne
 • Telefon: +46 70 320 29 39

Sted

Adresse: Professor Birkelands vei 26