Den store inflasjonsuken: – Kan være avgjørende for Norges Bank

Denne uken kommer USA med oppdatering om både prisvekst og arbeidsmarked. Disse vil gi svært viktige signaler for den videre rentebanen, ifølge økonomer.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.
Publisert:

– Dette er den store inflasjonsuken denne måneden. I sum kan disse tallene være avgjørende for Norges Banks rentebane, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Det kommer inflasjonstall fra både EU og ikke minst USA på torsdag.

EU-inflasjonen påvirker den norske rentebanen direkte gjennom importert inflasjon – vi importerer mye fra EU – og indirekte gjennom mulige bevegelser i rentemarkedet, forklarer Knudsen.

Les på E24+

Danske Bank-sjefen om skandaleårene: – Veldig utfordrende

Også når USA senere på dagen presenterer juli-inflasjonen, kan det påvirke renter med lengre løpetid og ikke minst vil det få betydning for hva sjefen for den amerikanske sentralbanken (Fed) beslutter på neste rentemøte i september.

– Dette har direkte konsekvenser for Norge, sier sjeføkonomen.

Viktige amerikanske nøkkeltall

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier fredagens «payrolls», sentral statistikk for det amerikanske arbeidsmarkedet, blir essensielt.

Hun viser til at Fed-sjef Jerome Powell forrige uke omtalte arbeidsmarkedet som «for stramt» og prisveksten «for høy». Nå er det ventet at arbeidsledigheten vil holde seg uendret.

– Det viser at det amerikanske arbeidsmarkedet er ganske motstandsdyktig, tross høyere rente. Dersom Fed ikke ser tegn til nedkjøling, så det kan være behov for ytterligere hevinger, sier Midtgaard.

Styringsrenten i USA er i intervallet 5,25–5,50 prosent, det høyeste på 22 år, og spørsmålet er om rentetoppen er nådd eller ei.

Fersk lønnsstatistikk kommende fredag vil også kunne være med på å avgjøre svaret.

– Månedsveksten på timelønninger har vært på ganske høye nivåer de siste månedene. Det er ventet litt ned til 0,3 prosent, men det vil i så fall bety 3,6 prosent på årsbasis, noe som langt fra er forenelig med Feds inflasjonsmål på 2 prosent, sier Midtgaard.

Ukens inflasjons- og arbeidsmarkedstall vil bli viktige brikker i Powells pengepolitiske puslespill, oppsummerer seniorøkonomen.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Overrasket over folks pengebruk

Her hjemme starter uken med SSB-tall på omsetning i varehandelen i juli. Spørsmålet er når vi virkelig får se at folk strammer inn, ifølge Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

– Jeg blir stadig overrasket over at folks pengebruk holder seg nokså bra, til tross for alle rentehoppene.

I løpet av høsten regner han med at vi vil se innstramminger, særlig innen større innkjøp.

Midtgaard sier at Handelsbanken venter et fall på ett prosent, men tror ikke at det vil hindre Norges Bank fra å heve renten også i september.

Les på E24+

Eveline Karlsen: – Betaler aldri mer enn jeg må

Les på E24+

Eveline Karlsen: – Fin måte å plassere penger utenfor sparekonto

Venter svekkelse i arbeidsmarkedet

På fredag kommer så arbeidsledighetstall fra Nav.

Knudsen sier at «alle venter på at arbeidsmarkedet i Norge skal svekkes». At det ikke har skjedd så langt er egentlig et paradoks, sier sjeføkonomen.

De økonomiske lovene vi kjenner til sier nemlig at en nedkjøling i økonomien normalt også betyr økt ledighet. At det ikke har skjedd nå, henger sammen med at det lenge har vært et udekket behov for arbeidskraft, ifølge Knudsen.

– Spørsmålet er om dette vil vedvare. Arbeidsledighetstallene fra Nav er selvfølgelig et viktig tall når Norges Bank setter rentebanen, men det er ofte et etterslep i disse tallene.

Han sier at permitteringstallene til Nav er en bedre indikator, men at man heller ikke her har sett store utslag foreløpig.

– Jeg er særlig spent på bygg- og anlegg. Det er her vi venter å se nedgang først, og vi har sett små tegn allerede.

Det riktige rentenivået i USA ligger på 5,25–5,50 prosent, mens det sto feil i en tidligere versjon. E24 beklager. Feilen ble rettet 28.08.23 kl. 08.14.

Publisert: