Norges største
næringslivsavis

Digital kopiering

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Uten særskilt avtale direkte med VG eller med Mediebedriftenes Klareringstjeneste er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.