Fra deltidsjobb til toppleder: – Det har vært krevende

Jawad Asadi (31) startet som selger i Elkjøp på deltid ved siden av studiene. Nå har han ansvar for all butikkdrift i elektronikkjeden.

FANTASTISK REISE: Jawad Asadi mener lederskap er en fantasisk reise hvor man får muligheten til å inspirere andre.
Publisert: Publisert:

Jawad Asadi (31) var på topplisten av Ledertalentene i 2022 som varehussjef for Nordens største Elkjøp-butikk. Nå er han Head of Operations, som betyr at han er ansvarlig for butikkdriften i Elkjøp Norge.

Asadi startet i Elkjøp i 2014 som deltidsansatt ved siden av studiene. Etter suksess som selger klatret han fra deltidsselger til avdelingsleder, til varehussjef og nå som Head of Operations.

Her er hans tips til unge med lederambisjoner:

Hvordan tror du medarbeiderne dine ville beskrevet deg?

– Jeg tror mine medarbeidere ville beskrevet meg som en leder som er tydelig i kommunikasjonen min og hva jeg forventer av dem. Jeg tror også de vil si at jeg har en inspirerende væremåte. Samtidig ville de nok også sagt at jeg er direkte til tider.

– Hva er den tøffeste utfordringen du har støtt på som leder?

– En av de tøffeste utfordringene jeg har møtt på som leder er å gjennomføre permitteringer eller nedbemanninger. Særlig i dagens usikre økonomiske tider. Som leder må du finne måter å håndtere disse situasjonene på en empatisk og respektfull måte. Det er viktig å være ærlig og åpen med de berørte ansatte, og å tilby støtte og hjelp til de som blir påvirket.

– Hva kjennetegner en god leder?

– Lederskap er en fantastisk reise som kan ta deg til de mest utrolige steder. Som leder har du en unik mulighet til å inspirere andre. En god leder er ikke bare en person med makt og autoritet. De har innflytelse, respekt og tillit, noe de har fått gjennom sin dedikasjon og omsorg for andre. De forstår at å skape et inkluderende og respektfullt arbeidsmiljø er avgjørende for egne handlinger.

– De virkelig vellykkede lederne er de som stiller kritiske spørsmål til seg selv først, og tar ansvar for sine egne valg og handlinger.

Kjenner du et ledertalent under 35 år? Nå kan du sende inn ditt tips til E24s Ledertalentene her – frist 17. august!

TIPS TIL UNGE LEDERE: Jawad Asadi har flere tips for unge ledere, særlig de som befinner seg i en situasjon hvor de skal lede folk som er eldre enn seg selv. Han legger trykk på at situasjonen er en unik mulighet til å lære og utvikle egen lederstil.

Hvordan er det å lede folk som er eldre og kanskje mer erfarne enn deg selv?

– Det har vært krevende til tider. Det kan føles overveldende å ha ansvar for en gruppe medarbeidere som allerede har etablert seg i rollen sin, og som kanskje har en sterkere kunnskapsbase enn en selv. På den andre siden kan det være en unik mulighet til å lære og utvikle sin egen lederstil.

Tre råd til ledere med mer erfarne arbeidere

Asadi har tre tips til de som befinner seg i en situasjon hvor de er en ung leder med mer erfarne medarbeidere:

  1. Vis respekt. Det er viktig å vise respekt for dine eldre og mer erfarne medarbeidere, og anerkjenne deres kompetanse og erfaring. Dette kan gjøres ved å lytte til deres synspunkter og gi dem rom til å uttrykke seg.
  2. Vær ydmyk. Som leder er det viktig å innse at du ikke nødvendigvis har alle svarene.
  3. God kommunikasjon. Det er avgjørende når man leder eldre medarbeidere. Det kan være nyttig å bruke en klar og tydelig kommunikasjonsstil og å være åpen for tilbakemeldinger og innspill.

Ansvar og forventninger

I tillegg til rådene til yngre ledere med mer erfarne medarbeidere, har Asadi også valgt å dele tre mer generelle råd til unge ledere.

  1. Det er først og fremst viktig å ta ansvar for egne valg og handlinger. Unngå å skylde på andre når det oppstår utfordringer og problemer. Det er viktig å ha en positiv og løsningsorientert tilnærming hvor du ser muligheter istedenfor begrensninger.
  2. Vær bevisst på å forvente mye av deg selv og lite av andre. En god leder bør være selvkritisk og alltid se etter muligheter for å utvikle seg selv og teamet.
  3. Det er også viktig å være villig til å ta risiko og utfordre seg selv. Å være en leder innebærer ofte å ta beslutninger og handle på egen hånd, selv når det kan være ubehagelig eller utfordrende.

Verdifull investering

Asadi poengterer også at det å ansette unge ledere kan være en verdifull investering.

– Ved å tilby opplæring, mentorordninger og utfordrende oppgaver, kan unge talenter utvikle seg til å bli effektive og kompetente ledere. Jeg mener at å ansatte unge ledere er en av de mest effektive måtene for å skape en dynamisk og innovativ organisasjon som er rustet til å takle utfordringene i dagen konkurranseutsatte marked.

Publisert:

Her kan du lese mer om