Huitfeldt fikk spørsmål om mannens aksjekjøp – dette fortalte hun ikke

(VG/E24) Allerede to uker før Anniken Huitfeldt fortalte om ektemannens aksjekjøp, ble hun spurt om det av E24. Da opplyste hun blant annet ikke om at UD en hel uke tidligere hadde gitt mannen beskjed om å fryse alle handler.

GA AKSJE-SVAR: Utenriksminister Anniken Huitfeldt på pressekonferansen om mannens aksjekjøp og egen inhabilitet onsdag denne uken.
Publisert:

Onsdag denne uken holdt utenriksminister Anniken Huitfeldt pressekonferanse og fortalte om ektemannens aksjehandler i børsnoterte selskaper. Handlene gjorde at hun trolig skulle vært meldt inhabil i flere saker.

– Noen av aksjene er i selskaper som har ligget på mitt bord i Utenriksdepartementet, eller som regjeringsmedlem, sa Huitfeldt til pressen og beklaget saken.

Men allerede to og en halv uke tidligere hadde Huitfeldt fått en rekke spørsmål fra E24 om ektemannens aksjekjøp.

I svarene sa hun ingenting om at:

  • Departementet allerede hadde gitt mannen beskjed om å fryse alle aksjekjøp.
  • At hun i elleve dager hadde visst at aksjehandelen kunne ha alvorlige konsekvenser for habiliteten hennes som utenriksminister i flere saker.
  • Hun svarte heller ikke på spørsmål om hvilke aksjer ektemannen hadde kjøpt.

VG har lørdag ettermiddag spurt Huitfeldt om hvorfor hun ikke allerede da hun fikk spørsmålene opplyste om det hun visste om saken.

VG har foreløpig ikke fått svar.

Huitfeldt har vært statsråd i Støre-regjeringen siden oktober 2021.

Arbeidet i tre uker

På pressekonferansen sa Huitfeldt at hun skjønte ektemannens aksjehandel var omfattende den 6. august, og at det kunne påvirke hennes habilitet som utenriksminister.

Først 28. august la hun alle kort på bordet.

I mellomtiden tok hun og departementet en rekke grep som offentligheten ikke fikk vite noe om, på tross av flere spørsmål fra pressen.

For allerede 14. august, to uker før Huitfeldt gikk ut med saken, rettet E24 en rekke spørsmål til henne og Utenriksdepartementet om ektemannens aksjeinvesteringer og de strenge kravene til aktsomhet hun er underlagt som statsråd.

Da var det gått fire dager siden UD ba Huitfeldt og ektemannen fryse all aksjehandel.

Da Huitfeldt svarte tre dager senere, unnlot hun å fortelle det, viser en e-post fra 17. august fra Utenriksdepartementet, med Huitfeldts svar på en rekke spørsmål fra E24.

Det viste seg at ektemannen hadde kjøpt og solgt aksjer over hundre ganger i 40 selskaper på under to år.

I svaret den 17. august lot Huitfeldt også være å fortelle at hun i elleve dager hadde visst at aksjehandelen kunne ha alvorlige konsekvenser for habiliteten hennes som utenriksminister i flere saker hun hadde vært med å behandle.

I stedet understreket Huitfeldt hvor grundig hun hadde håndtert saken da hun tiltrådte:

«Jeg er godt kjent med taushetsplikten. Det gjelder for saker både i departementet og i regjering. Jeg har gjennomgått relevante avsnitt for nærstående i politisk håndbok med min ektefelle, og gjort han kjent med hvilke plikter han påtar seg for å vise betydelig grad av aktsomhet som min nærstående.»

Les også: Huitfeldts mann til VG: Beklager kjøp av våpenaksjer

I e-posten 14. august listet E24 opp en rekke aksjer de visste at ektemannen hadde investert i, og spurte hvilke andre aksjer ektemannen hadde investert i. Det svarte heller ikke Huitfeldt på, men henviste til at det pågikk en intern utredning:

«Jeg ba for to uker siden departementet om en vurdering av aktiviteten i min manns firma, og avventer departementets helhetlige vurdering. Selskapene/eierskapet det vises til i spørsmålene er en del av denne vurderingen.»

VG har lørdag ettermiddag spurt Huitfeldt om hvorfor hun ikke i e-posten som ble sendt 17. august opplyste om alt hun på det tidspunktet visste om prosessen, om utfordringene rundt aktsomhet og det faktuelle rundt aksjehandlene, men har foreløpig ikke fått svar.

Her beklager Huitfeldt saken – artikkelen fortsetter under videoen:

I hele sommer har journalister i E24 kartlagt toppolitikere og ektefellers aksjeinvesteringer. Statsråd og Sp-nestleder Ola Borten Moe gikk av da det ble kjent at han investerte i Kongsberg Gruppen flere ganger, blant annet rett før regjeringen vedtok å kjøpe våpen av et underselskap for flere milliarder kroner.

I løpet av kartleggingen fant E24 at også Huitfeldts ektemann hadde foretatt flere aksjekjøp i børsnoterte selskaper de siste årene.

Da det første svaret fra Huitfeldt kom 17. august, stilte E24 umiddelbart flere oppfølgingsspørsmål.

Blant annet:

– Hvorfor har du bedt departementet om å ta en gjennomgang av de finansielle eiendelene i Flemo?

Det svarer ikke Huitfeldt på.

Samme dag ber hun imidlertid ektemannen om å selge alle sine aksjer, etter råd fra Utenriksdepartementet.

Dagen etter, 18. august, kontakter departementet E24 og sier Huitfeldt er opptatt med valgkamp og vil svare mandag 21. august. Men det gjorde hun ikke:

Neste gang E24 hører fra statsråden er 30. august, umiddelbart etter at VG har publisert intervjuet der hun fortalte om aksjeinvesteringene og sine egne feil knyttet til habilitet.

«Jeg ba utenriksråden 7. august om at det ble gjort en gjennomgang i UD av aktiviteten i min manns firma og hvilken innvirkning dette kunne ha for min habilitet.»

Publisert: