Huitfeldt hadde informasjon om aksjehandler og selskaper – fortalte det ikke

Nye opplysninger til VG viser at utenriksminister Anniken Huitfeldt fikk informasjon om mannens aksjehandler uten å fortelle om det. Samtidig endrer Utenriksdepartementet på sin forklaring om hendelsesforløpet.

I AKSJETRØBBEL: Utenriksminister Anniken Huitfeldt på pressekonferansen der hun beklaget brudd på habilitetsreglene.
Publisert:

Søndag fortalte VG at utenriksminister Anniken Huitfeldt lot være å opplyse om sentrale sider ved sin egen rolle og håndteringen av ektemannens aksjehandel da pressen stilte spørsmål i midten av august.

Det gikk ytterligere to uker før hun 30. august fortalte om mannens aksjehandel og sitt eget brudd på habilitetsreglene, gjennom et intervju i VG og en egen pressekonferanse. Der sa hun blant annet:

– Jeg ønsker ryddighet og full åpenhet om denne saken og jeg har gjort all informasjon om saken tilgjengelig.

Nå kan VG avdekke at det var mer Huitfeldt lot være å fortelle.

  • E24 spurte allerede 14. august om hvilke selskaper og aksjer ektemannen hadde kjøpte og solgt de siste årene.
  • VG har nå fått bekreftet av Utenriksdepartementet at Huitfeldt satt på omfattende informasjon om både selskapene og aksjehandler. Men hun lot være å fortelle om det i svaret til E24.

De neste ukene fortsatte Huitfeldt og departementet å ta grep i saken som offentligheten ikke fikk vite noe om. På tross av flere spørsmål fra pressen.

UD: Utenriksdepartementet ligger i Victoria terrasse i Oslo sentrum, bygget i 1880-årene.

Tok med dokument selv

Både i tidslinjen UD publiserte onsdag forrige uke og i et brev til Justisdepartementets lovavdeling har det fremstått som at konkret informasjon om ektemannens aksjekjøp og hvilke selskap det gjaldt først dukket opp den 17. august.

Men det stemmer ikke. Huitfeldt fikk informasjon tidligere.

Etter nye spørsmål fra VG sendte Utenriksdepartementets kommunikasjonsenhet følgende: «Den 16. august mottar utenriksministeren en foreløpig oversikt over ektemannens transaksjoner.».

Lørdag ble UDs tidslinje for hendelsene i denne saken oppdatert med denne opplysningen.

Huitfeldt tok selv med listen hjemmefra og inn til departementet i Oslo 17. august, får VG opplyst.

Ektemannen hadde gjort rundt 100 kjøp og salg i 40 selskaper fra oktober 2021 og til slutten av juli i år. Det var klart at flere av selskapene har koblinger til saker som Utenriksdepartementet og regjeringen hadde behandlet i samme tidsperiode.

I svarene den 17. august sa Huitfeldt heller ikke at:

  • Departementet allerede hadde rådet ektemannen om å fryse alle aksjekjøp.
  • At hun i elleve dager hadde visst at aksjehandelen kunne ha alvorlige konsekvenser for habiliteten hennes som utenriksminister i flere saker.

Huitfeldt svarer

I e-posten med spørsmål til Huitfeldt den 14. august listet E24 opp en liten håndfull selskaper de visste ektemannen hadde handlet aksjer i.

Deretter spurte avisen hvilke andre aksjer han hadde handlet med via firmaet sitt over en to års periode.

VG har spurt Huitfeldt hvorfor hun hverken opplyste om at hun allerede hadde innhentet en liste med aksjehandler eller hvilke selskaper som stod på den på den i svaret sitt 17. august.

– Som jeg svarte E24 arbeidet jeg på dette tidspunktet med å innhente alle detaljer og få den endelige oversikten over min ektemanns aksjehandel, svarer Huitfeldt.

Ordlyden er ikke den samme som i svaret til E24 den 17. august.

«Jeg ba for to uker siden departementet om en vurdering av aktiviteten i min manns firma, og avventer departementets helhetlige vurdering. Selskapene/eierskapet det vises til i spørsmålene er en del av denne vurderingen.»

Videre svarer Huitfeldt nå til VG:

«Han hadde allerede fått beskjed om å fryse all handel. Som jeg har sagt tidligere, har jeg ikke vært involvert eller informert om hans disposisjoner gjennom Flemo AS. 17. august hadde jeg ikke den fullstendige oversikten over hva han faktisk eide.»

I svaret 17. august fortalte ikke Huitfeldt at ektemannen hadde fått beskjed om å fryse all handel.

FORTALTE IKKE: Anniken Huitfeldt (Ap) fortalte ikke om flere grep hun og departementet hadde tatt i forbindelse med ektemannens aksjehandler.

Frys 19. august

Huitfeldt har forklart at hun ba Utenriksdepartementet fryse all saksbehandling med direkte eller indirekte berøring til selskaper på listen over ektemannens aksjehandler på grunn av risiko for at hun var inhabil.

VG har spurt hvilken dag Huitfeldt ga beskjeden, hvilke selskaper beskjeden omfattet og hvem som mottok den.

Det svarer ikke UD på, men svarer at «nødvendig oppfølgning ble umiddelbart gjort i UD» etter at utenriksråd Torgeir Larsen fikk en fullstendig oversikt over samtlige transaksjoner, samt de selskapene ektemannen på det tidspunkt hadde aksjer i, den 19. august.

Da hadde det gått tre dager fra Huitfeldt første gang fikk en liste over ektemannens transaksjoner.

UD endrer opplysning

I VGs første sak om habilitetsproblemene var Huitfeldt intervjuet om dagen hun forsto at ektemannens aksjehandel var mer omfattende enn hun tidligere visste:

– Jeg forstår med en gang at dette kan involvere selskaper på Oslo børs, som vi behandler direkte eller indirekte i regjeringskonferanser eller her i UD. 10. august får jeg råd fra UD om å be min ektemann fryse all aksjeaktivitet inntil videre. Det følger han opp umiddelbart. Morgenen etter har jeg med en liste over samtlige transaksjoner som han har foretatt, og gir til utenriksråden, forklarer Huitfeldt.

Uttalelsen ble oversendt UD før publisering som del av en sitatsjekk, men uten at det kom noen innspill.

Når VG nå på nytt spør om disse opplysningene faktisk stemmer, endres forklaringen.

– Det riktige er at hun har med en foreløpig oversikt til UD morgenen etter at hun har fått denne foreløpige oversikten den 16. august. Så hun har altså med denne foreløpige oversikten morgenen etter, heter det i svaret sendt fra kommunikasjonsavdelingen.

Publisert: