Huitfeldt innrømmer feil: Sier hun ikke visste om mannens aksjekjøp

Utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann har handlet aksjer på Oslo Børs - blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen - mens hun har vært utenriksminister.

Publisert:

Nå sier hun til VG at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd, og at hun har gjort feil.

En ny og alvorlig habilitetssak rammer dermed nok en gang Jonas Gahr Støre (Ap) sin rødgrønne regjering - etter en sommer der to statsråder gikk av og en ble sittende - men med en alvorlig ripe i lakken.

Gjennom sitt eget investeringsselskap har ektemannen til Anniken Huitfeldt, Ola Flem (53), foretatt mer enn 100 transaksjoner i aksjer siden hun ble utenriksminister, opplyser hun til VG onsdag.

Flem har blant annet kjøpt og solgt aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, og i børsnoterte lakseselskaper - selskaper som er sterkt påvirket av politiske vedtak siden Huitfeldt ble medlem av regjeringen i oktober 2021.

Du kan se hele listen over Flems aksjekjøp nederst i artikkelen.

BEKLAGER: Anniken Huitfeldt på pressekonferanse om habilitetssaken onsdag.

– Jeg er lei meg, sier Huitfeldt på en pressekonferanse onsdag.

– Jeg beklager dypt at jeg har gjort feil knyttet til habilitet.

Huitfeldt har selv tatt kontakt med VG for å fortelle om mannens aksjekjøp og sine egne feil:

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene.

Og legger til:

– Jeg gjorde feil da jeg tiltrådte som utenriksminister, selv om jeg gikk gjennom Håndbok for politisk ledelse og aktsomhetsreglene med ham da jeg ble statsråd. Jeg nevnte våpenaksjer spesielt og ba han holde seg unna disse ettersom det kunne gjøre meg inhabil. Jeg burde aktivt ha bedt ham holde meg oppdatert om investeringer som han foretok. Det gjorde jeg ikke. Det er min feil, sier Huitfeldt nå til VG.

– Hva burde du ha gjort?

– Jeg skulle ha krevd informasjon om alle transaksjoner han foretok, og egentlig skulle han ha bedt meg om lov til hvert selskap han investerer i.
Men på bakgrunn av det jeg nå vet, så ville jeg bedt ham totalt avstå fra å kjøpe og selge aksjer på Oslo Børs, sier hun.

EKTEPAR: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og mannen Ola Flem, her i prosesjon før kongeparets gallamiddag under statsbesøket fra Italias president Sergio Mattarella i mai.

I ferien

Alt kom for en dag 6.august, etter at Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av som statsråd for høyere utdanning.

Ifølge Huitfeldt var dette første gang hun fikk vite noe om omfanget av ektemannens handel.

– På vei hjem fra ferie, spør jeg min mann om hvordan det er med hans investeringer. Han sier at jeg har ingenting å bekymre meg for. Men jeg skjønner ut fra samtalen at aksjehandelen har hatt et mye større omfang enn det jeg tidligere har vært klar over. Han har ikke villet informere meg om hva han har handlet, for å unngå innsideproblematikk.

– Han var opptatt av at det skulle være vanntette skott mellom hans investeringer og meg. Han ville unngå enhver innsideproblematikk. Så han sier ingenting om disse aksjene. Dermed kan jeg ikke vurdere min habilitet, sier Huitfeldt.

– Bare én kan lastes

– Jeg har gjort feil her. Det er selskaper som direkte eller indirekte har vært gjenstand for saksbehandling i UD og i regjeringen.

– Så du kan ha vært inhabil i noen av sakene du har behandlet?

– Ja, når jeg ser navnene på disse selskapene, legger jeg til grunn at jeg har vært inhabil i noen saker. Uvitende inhabil, altså. At han tar et valg om å holde meg uinformert, er det bare en person som kan lastes for. Og det er meg. Jeg burde gitt ham bedre opplæring.

– Vil du selv ta initiativet til at saker skal behandles på nytt, i lys av disse aksjehandlene?

– Vi har bedt Lovavdelingen vurdere det. De har kommet til at alle vedtak er gyldige, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren har ikke bedt om en oversikt over hvilke konkrete saker hun er inhabil i – og sier hun ikke kommer til å be om det nå som mannen har solgt seg ut.

HAR GJORT FEIL: Utenriksminister Anniken Huitfeldt, her på vei til pressekonferanse tirsdag.

Alt er solgt

– Kan du ha delt informasjon med din ektemann som han har brukt til å investere i enkeltaksjer?

– Jeg er helt trygg på at jeg ikke har delt noen informasjon med ham som kan ha betydning for hans kjøp og salg av aksjer. Dette er informasjon som jeg håndterer hver eneste dag, og som jeg er svært nøye med, og ikke deler, så det er jeg helt trygg på. Jeg snakker ikke med ham om den typen saker. Han har sagt til meg at han har basert sine kjøp og salg på en teknisk analyse, forklarer hun.

– Har du vurdert om du kan fortsette som utenriksminister nå når denne saken blir kjent?

– Det er det statsministeren som vurderer, og ikke jeg.

– Men når vi nå snakker med deg onsdag morgen, så er du fortsatt utenriksminister. Betyr det at statsministeren fortsatt har tillit til deg?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Huitfeldt.

Huitfeldt opplyser at Ola Flem solgte samtlige børsnoterte enkeltaksjer i sitt investeringsselskap 22.august.

Slo intern alarm

7.august, dagen etter samtalen med ektemannen, gikk Huitfeldt til utenriksråd Torgeir Larsen, som er Utenriksdepartementets øverste embetsmann, og fortalte om ektemannens aktivitet i aksjemarkedet.

– Jeg forstår med en gang at dette kan involvere selskaper på Oslo Børs, som vi behandler direkte eller indirekte i regjeringskonferanser eller her i UD. 10. august får jeg råd fra UD om å be min ektemann fryse all aksjeaktivitet inntil videre. Det følger han opp umiddelbart. Morgenen etter har jeg med en liste over samtlige transaksjoner som han har foretatt, og gir til utenriksråden, forklarer Huitfeldt.

– Jeg ser jo umiddelbart at her er det selskaper som direkte eller indirekte ligger på mitt bord. Det gjelder blant annet Kongsberg Gruppen, legger hun til.

MÅTTE GÅ: Ola Borten Moe (Sp) gikk som statsråd i juli etter at hans aksjekjøp i Kongsberg Gruppen ble kjent.

Var hun inhabil?

Utenriksdepartementet sendte raskt en forespørsel til Justisdepartementets lovavdeling om en avklaring:

  • Har statsrådene plikt til å ha oversikt over nærståendes finansielle investeringer?
  • Er det grunn til å tro at utenriksministeren har vært inhabil?
  • Og hva er konsekvensen når hun opplyser at hun ikke kjente til hvilke aksjer ektemannen eide?

De overordnede reglene er klare: «Nærstående står rettslig sett fritt til å handle med finansielle instrumenter», ifølge Håndbok for politisk ledelse.

Men:

«Slike transaksjoner kan etter forholdene være egnet til å svekke tilliten til den ansatte, eller til regjeringens, Statsministerens Kontors, eller departementets integritet eller omdømme», heter det videre.

Lovavdelingens svar kom mandag denne uken:

«Dersom statsråden faktisk ikke var kjent med at ektemannen hadde eierinteresser i et bestemt selskap, vil inhabiliteten ikke kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Avgjørelser hun har truffet i saken, eller vært med å tilrettelegge grunnlaget for, vil derfor være gyldige på tross av hennes inhabilitet», skriver lovavdelingen i et brev til UD datert 28.august.

TÅREVÅT AVSKJED: Anette Trettebergstuen (Ap) gikk av som kulturminister i juni, etter at hun foreslo og oppnevnte nære venner og bekjente til verv.

Utbytte: 950.000 kroner på to år

Investeringsselskapet Flemo AS eies 100 prosent av Huitfeldts ektemann, Ola Flem. Her har han investert sin del av overskuddet fra IT-konsulentselskapet Oda Consulting AS, som han arbeider for og som Flemo AS eier 50 prosent av.

De to siste årene har Flemo AS rapportert et overskudd på til sammen to millioner kroner. Selskapet har utbetalt et samlet utbytte på 950.000 kroner i 2021 og 2022.

Flems personlig eide aksjeselskap hadde verdier for 3,6 millioner kroner ved utgangen av 2022, ifølge regnskapet som VG har hentet i Brønnøysundregisteret.

INHABIL: Kunnskapsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna innrømte i juni at hun hadde brutt habilitetsreglene. Hun fikk bli sittende.

Ektemannen beklager

Overfor VG beklager Ola Flem sterkt at han har satt kona Anniken Huitfeldt i denne situasjonen:

– Det er riktig at jeg ikke har informert Anniken om noen av mine investeringsvalg siden hun tiltrådte som statsråd. Jeg innser at det har gjort det umulig for Anniken å foreta en habilititetsvurdering. Det beklager jeg på det sterkeste», sier Flem i en uttalelse til VG.

HAR TILLIT: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror på Huitfeldt forklaring, og har tillit til henne.

Støre: -Alvorlig

Statsminister Jonas Gahr Støre sier utenriksministeren har gjort feil knyttet til habilitet.

– Ektemannens kjøp og salg av aksjer, har gjort at Anniken har vært inhabil i saker i regjering og eget departement, uten å være klar over det selv. Hun burde ha skaffet seg oversikt over mannens kjøp og salg av aksjer, slik at hun kunne vurdert sin habilitet. Det er alvorlig fordi habilitet handler om tillit, sier Støre til VG.

Han sier at han har tillit til at det Huitfeldt forteller om saken, er sannheten.

– Jeg tror på det Anniken sier. Jeg er trygg på at hun ville ha meldt seg inhabil i saker selv, dersom hun hadde hatt informasjon om aksjehandlene underveis, sier Støre.

Han har fortsatt tillit til sin utenriksminister.

– Anniken har beklaget feilen hun har gjort. Basert på opplysningene som har kommet frem, har jeg tillit til Anniken som statsråd, sier Støre.

Søster på SMK

På pressekonferansen tirsdag ble Huitfeldt spurt om søsteren, statssekretær Astrid Huitfeldt (Ap), var inhabil i denne saken. Søsteren jobber på Statsministerens kontor (SMK), tett på statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Hennes habilitetsspørsmål får du snakke med Statsministerens kontor om, sier utenriksministeren.

Anniken Huitfeldt sier hun har snakket med Astrid Huitfeldt om saken, men vil ikke si hva som ble sagt.

Se liste over Flems aksjekjøp siden Huitfeldt ble statsråd:

Publisert: