Huitfeldts ektemann: Beklager våpenaksje-kjøp

Utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann beklager nå at han kjøpte aksjer i forsvarsindustrien – i strid med hennes klare advarsel.

EKTEPAR: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og ektemannen Ola Flem på vei til kongeparets gallamiddag under statsbesøk fra Italia i mai.
Publisert:

Ektemannen, Ola Flem, har de to siste årene investert i to selskaper som produserer forsvarsmateriell: Han har eid aksjer i Kongsberg-gruppen, og i Kitron ASA som blant annet leverer avansert høyteknologi til våpenindustrien.

Huitfeldt sa onsdag at hun advarte ektemannen mot å kjøpe våpenaksjer da hun tiltrådte høsten 2021.

– Det er riktig at Anniken ba meg om å ligge unna våpenaksjer. Samtidig ble alle kjøp og salg i Kongsberg og Kitron utført på bakgrunn av Investtech sin tekniske modellportefølje. Jeg antok at dette, kombinert med relativt beskjedne aksjeposter og vanntette skott, var innenfor rammen av aktsomhet, skriver Flem i en e-post til VG.

– Det var feil og det beklager jeg, skriver han.

VG har tidligere vist at Flem kjøpte Kongsberg-aksjer to dager etter at Anniken Huitfeldt besøkte bedriften på Kongsberg.

MÅTTE BEKLAGE: Anniken Huitfeldt på vei ut av pressekonferansen i Utenriksdepartementet onsdag ettermiddag.

Selv har Flem vist til at han i all hovedsak har kjøpt aksjer som analyseselskapet Investtech har anbefalt.

VG har kontrollert disse opplysningene mot Investtech’s såkalte modellportefølje, som er en ukentlig liste med et lite antall aksjer som analyseselskapet anbefaler.

Investtech anbefalte Kongsberg-aksjen 27. april i år. 5. mai kjøpte Flem 100 aksjer i Kongsberg Gruppen. Etter at Investtech tok denne aksjen ut av sin liste 26. juli, solgte Flem alle aksjene i Kongsberg Gruppen 31. juli.

SVARTE PRESSEN: Anniken Huitfeldt måtte svare på en rekke spørsmål om ektemannens aksjekjøp.

To store aksjekjøp

Siden 2011 er det spesielt to aksjer som har gitt Flem og hans investeringsselskap Flemo AS store inntekter:

Han kjøpte en aksjepost i Rec Silicon 30. januar i år – to dager før selskapet meldte en stor kontrakt som medførte betydelig kursoppgang. Aksjene ble solgt 1. februar med en betydelig gevinst.

Flem tok også en betydelig gevinst på handel i seismikkselskapet Magseis Fairfield sommeren 2022, en aksje han hadde plassert betydelige større beløp i gjennom to måneder.

Han solgte sine aksjer i dette selskapet 29. juni i fjor, samme dag som selskapet kunngjorde et bud fra selskapet TGS, og som førte til en betydelig kursoppgang.

– Hva slags informasjon hadde du da du kjøpte og solgte disse aksjene?

– Jeg hadde kun offentlig tilgjengelig informasjon. Både Rec Silicon og Magseis Fairfield kjenner jeg godt etter å ha sittet med aksjeposter i disse selskapene over flere år, i lange perioder i tap. Jeg gjorde derfor handler når jeg så bevegelser i aksjekursen, eller når jeg oppfattet at aksjen var billig, svarer han.

Oppdretts-aksjer

Ola Flem handlet også med aksjer i oppdrettsnæringen. Han solgte seg ut av oppdrettsselskapet Lerøy 29. juni 2022.

28. september kunngjør regjeringen sitt forslag til grunnrenteskatt for havbruk.

– Hadde du kunnskap om at en skatteendring var på gang da du solgte disse aksjene?

– Nei. Lerøy ble kjøpt og solgt på bakgrunn av Investtech sin tekniske modellportefølje, svarer Flem.

– Har du noen gang handlet på bakgrunn av informasjon du har fått fra din ektefelle, eller ut fra at du fornemmet at endrede rammebetingelser var på gang?

– Nei, svarer Ola Flem.

Publisert: