Investeringsdirektør om Flems aksjehandler: – Ikke noe som tyder på informasjonsfordel

Utenriksminister Anniken Huitfeldts mann har i sum stort sett tapt penger på aksjehandlene han har gjort mens hun har vært statsråd, ifølge investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Investeringsdirektør Robert Næss, Nordea Investment Management.
Publisert: Publisert:

Onsdag skrev VG at ektemannen til utenriksminister Anniken Huitfeldt, Ola Flem (53), har handlet aksjer i selskaper som Huitfeldt gjennom sin rolle som statsråd direkte eller indirekte har innflytelse over.

Flem har blant annet kjøpt og solgt aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, og i børsnoterte lakseselskaper – selskaper som er påvirket av politiske vedtak siden Huitfeldt ble medlem av regjeringen i oktober 2021.

Gjennom sitt eget investeringsselskap, Flemo, har Flem foretatt mer enn 100 transaksjoner i aksjer siden Huitfeldt ble utenriksminister.

Utenriksdepartementet offentliggjorde den komplette listen over samtlige aksjehandler onsdag.

– Ingen magi

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management kommer frem til at Flem har tapt rundt 37.000 kroner samlet på de 84 transaksjonene der hobby-investoren har kjøpt og solgt like mange aksjer.

– Mønsteret hans er at han ikke har hatt aksjene veldig lenge, og aksjehandlene hans virker ganske sannsynlig. Det er ikke noe som tyder på at han har noen spesiell informasjonsfordel, sier investeringsdirektøren til E24.

Flem har i perioden handlet i 40 selskaper, og kjøpt og solgt like mye i 36 av dem.

– At en småtrader som handler mye taper et par prosent virker sannsynlig. Det er ingen magi i de tallene, og dette er som jeg ville ha tippet, sier han.

Han legger til at Oslo Børs var opp «et par prosent» i samme periode, mens hans eget globale aksjefond var opp 27 prosent, noe over referanseindeksen for globale investeringer (MSCI World) på 24 prosent.

Les også

Kjøpte aksjer i selskaper som Huitfeldt hadde møtt

Ukjent avkastning

I fire av de i alt 40 selskapene Flem har handlet i siden oktober 2021, selges det flere aksjer enn det kjøpes.

Det antyder at investoren har hatt en større beholdning i selskapene før Huitfeldt ble statsråd, ifølge Næss. Hverken inngangsbeholdningen eller kostpris er dermed kjent.

Dette gjelder aksjer i solenergiselskapet REC Silicon, seismikkselskapet Magseis Fairfield, investeringsselskapet Saga Pure og offshorerederiet Solstad Offshore.

Forutsetter man at aksjene ble kjøpt dagen før Huitfeldt kom i regjering, er det de to førstnevnte, REC Silicon og Magseis, som eventuelt kan ha kastet godt av seg.

– De (REC Silicon og Magseis, journ.anm.) kan Flem ha tjent en del på, men det er usikkert når vi ikke vet når han kjøpte aksjene. Kjøpte han aksjene dagen før Huitfeldt gikk i regjering, kan gevinsten ha vært rundt 470.000 kroner, sier Næss.

Strengt regulert

Verdipapirhandelloven stiller strenge krav til børsnoterte selskaper og ledende ansatte, inkludert nærstående, omkring håndtering av informasjon som er egnet til påvirke selskapets verdi.

Slik informasjon omtales gjerne som børssensitiv informasjon, eller innsideinformasjon, som er ulovlig og straffbart å misbruke.

Det er blant annet regler for at kjøp og salg av aksjer av ledende ansatte og deres nærstående skal meldes til markedet.

Som E24 tidligere har omtalt, gjelder ikke slike regler for medlemmer av regjeringen eller Stortinget, eller deres nærstående, til tross for at politikerne gjennom lover, regler og andre rammebetingelser, direkte eller indirekte utøver sterk innflytelse på verdiene på Oslo Børs.

Staten er også største eier i flere av de største selskapene på Oslo Børs.

E24 avslørte nylig at regjeringen i juni 2022 fjernet regelen som gjorde at statsråder måtte melde fra til departementet sitt hvis de eide eller kjøpte aksjer for mer enn 20.000 kroner.

Statsrådene må imidlertid rapportere om hvilke aksjer de eier til Stortinget.

Les også

Økokrim-sjefen begrunner inhabiliteten i Huitfeldt-saken med sin politiske bakgrunn

– Noe å lære av

Næss mener det er uklokt at Flem har handlet som han har gjort, av to grunner.

– Folk kan mistenke og tro at du har (innside-, journ.anm.) informasjon, selv om det mest sannsynlig ikke er tilfelle, sier investeringsdirektøren, og fortsetter;

– Det er altfor mange som tror at man får avkastning gjennom å «trade» (kjøpe og selge like mengder, inn og ut, journ.anm.). Det man tjener på er å være langsiktig.

Han legger til at det sannsynligvis finnes profesjonelle investorer som er flinkere, samtidig som at det koster å kjøpe og selge aksjer, som trekker ned avkastningen.

– Dette er egentlig noe folk kan lære av. Man må gjerne investere i aksjer, men ikke trade. Det er bare tøys, sier investeringsdirektøren.

E24 har ikke lykkes med å få en kommentar fra Flem torsdag.

Les også

Økokrim: Ikke grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel

Les også

Huitfeldt innrømmer feil: Sier hun ikke visste om mannens aksjekjøp

Publisert: