Jusprofessor: Etterforskning ville vært sløsing av offentlige midler

En jusprofessor reagerer på at Økokrim ikke etterforsker Anniken Huitfeldt og mannen hennes. En annen mener det ville vært sløsing av offentlige midler.

HABILITETSSMELL: Anniken Huitfeldt la seg flat under pressekonferansen onsdag.
Publisert:

Økokrim sa i en uttalelse onsdag at de ikke vil etterforske aksjekjøpene til Anniken Huitfeldts ektemann, Ola Flem.

Assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli, sa onsdag kveld at det «så langt ikke fremkommet opplysninger som gir Økokrim grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel.»

Innsideinformasjon er opplysninger som ikke er offentlig kjent, og som er egnet til å påvirke aksjekurser hvis de blir kjent. Å kjøpe eller selge aksjer basert på innsideinformasjon er ulovlig, og kan straffes med fengsel.

Torsdag sier Økokrim at det etter deres vurdering ikke har «fremkommet vesentlig nye opplysninger så langt», men de vurderer tilgjengelig informasjon fortløpende.

BI-professor i rettsvitenskap Morten Kinander synes det er rart at Økokrim ikke har besluttet å etterforske også dette sakskomplekset.

– De fant tydeligvis grunn til å gå ut med at de etterforsker Ola Borten Moe, sier Kinander.

Les også

Huitfeldt innrømmer feil: Sier hun ikke visste om mannens aksjekjøp

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitet i Bergen er uenig, og mener det er unødvendig å etterforske også i Huitfeldt-saken.

– Jeg tror det er enkelt. I Borten Moe-saken vil man kunne avklare hva slags informasjon han har hatt, for eksempel fra andre i regjeringsapparatet, på det tidspunktet han handlet aksjer. Mens i tilfellet her så er det jo bare én person som kan avklare hvilken informasjon mannen har hatt, og det er Anniken Huitfeldt. Og hun har ikke plikt til å forklare seg, og det er ikke vanlig at ektefeller forklarer seg i slike saker, sier han.

«Sløsing»

Marthinussen mener en eventuell etterforskning i praksis ville vært vanskelig for Økokrim, og at det dermed ville vært «sløsing av offentlige midler».

– Man kan jo etterforske for å please offentligheten. Men slik skal ikke en offentlig etterforskningsenhet fungere, sier han.

– Men i Borten Moe-saken etterforsker man jo blant annet på grunn av «mistanken som er der ute». Gjelder ikke det også i denne saken?

Her handler det ikke om Huitfeldt selv, men mannen hennes, påpeker Marthinussen.

– Nå skal egentlig ingen behandles strengere fordi man er en offentlig person, men en etterforskning som gjøres på grunn av hvordan det ser ut utenifra, ser ut som sløsing av offentlige ressurser, sier han.

SLØS: Hans Fredrik Marthinussen ved UiB synes ikke det er nødvendig å etterforske Huitfeldt og ektemannen.

Marthinussen mener at den eneste måten for å avdekke om Flem handlet med innsideinformasjon, er om man får Huitfeldt til å si at hun ga ham presis informasjon på gitte tidspunkt.

– Men hva om det skulle dukke opp mye informasjon om veldig beleilig timing om handler og salg?

– Jeg vil jo tro at det skjer ofte at man treffer i aksjemarkedet, og mange har mistanke om at det har skjedd noe. Men beviskravet i en straffesak er så høyt, at det at man treffer på handel holder ikke. Om man treffer på ti handler, så holder det ikke til å få noen dømt for innsidehandel. Da må man avdekke at noen har fått veldig presis informasjon, sier jusprofessoren.

Les også

Økokrim-sjefen begrunner inhabiliteten i Huitfeldt-saken med sin politiske bakgrunn

Vil henge over henne

Kinander er uenig i at det er nærmest umulig for Økokrim å avdekke innsidehandel, fordi det finnes flere muligheter for å avdekke innsideinformasjon.

– Selv om det er mannen som har handlet, er det spørsmål om informasjon er kommet til han via henne, sier han, og mener det flere saker som har fått en fellende avgjørelse selv om ikke en aktør har innrømmet å ha gitt innsideinformasjon til en annen.

– Man kan avdekke mønster, sammenfall i tid, man kan gjøre undersøkelser som kan sannsynliggjøre at han har brukt innsideinformasjon, eller man kan avkrefte det. Nå har det oppstått et problem. Det problemet kan løses med en undersøkelse, sier Kinander.

Morten Kinander mener Økokrim gjør feil i å ikke etterforske Huitfeldt og ektemannen.

Han mener det ville vært fornuftig å etterforske saken også for å avkrefte om det har skjedd noe. Nå tror han saken kan henge over Huitfeldt når hun videre skal utføre sin jobb som utenriksminister.

– Er det riktig bruk av etterforskningsmidler å etterforske for å avkrefte en mistanke?

– De har gått til etterforskningsskritt overfor Borten Moe. Gitt at hensynet til demokratiet er viktig, og at det er snakk om en utenriksminister som reiser rundt i land med mye korrupsjon, så er det ille om det henger en sak om økonomisk kriminalitet, som ikke er kvittert ut, over henne selv.

Les også

Huitfeldts ektemann: Beklager våpenaksje-kjøp

Beklaget seg

Onsdag kalte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) inn til pressekonferanse, og sa hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd, og at hun har gjort feil i forbindelse med at hennes mann, Ola Flem, har handlet aksjer – blant annet i Kongsberg Gruppen – mens hun har sittet som statsråd.

Huitfeldt sier det er grunn til å tro at hun har vært inhabil i flere saker hun har behandlet som statsråd, men bedyrer at hun ikke har visst om mannens aksjekjøp, og at dette ikke har påvirket vedtak hun har vært med på. Hun kaller seg dermed «uvitende inhabil».

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sa Huitfeldt på en pressekonferanse onsdag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og ektemannen Ola Flem i anledning avslutningsmiddag for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen i september 2021.

Fredag beklaget Huitfeldts ektemann Ola Flem at han hadde kjøpt våpenaksjer i et intervju med VG. Handlene skjedde på tross av at Huitfeldt skal ha bedt han ligge unna slike aksjer.

Flem sa også at han ikke har handlet aksjer på bakgrunn av informasjon han hadde fått av sin ektefelle, eller ut fra at han fornemmet at endrede rammebetingelser var på gang.

Borten Moe etterforskes

Den 21. august iverksatte Økokrim etterforskning av da den da avgåtte statsråden Ola Borten Moe.

Borten Moe har avvist at han hadde innsideinformasjon da han kjøpte aksjer. Hans advokat har også sagt at de vurderer at det ikke er en innsidesak.

Økokrim-sjef Pål Lønseth begrunnet avgjørelsen med at saken kan reise tvil både om aksjemarkedet, og demokratiet.

– Vi er avhengig av tillit til at kjøp og salg av aksjer skjer i et velfungerende verdipapirmarked. I tillegg er det behov for å se på den mistanken som er der ute, ettersom han har mottatt informasjon som politiker. Dette dreier seg derfor også om tillit til vårt demokratiske system, sa Lønseth.

I saken mot Huitfeldt har Lønseth erklært seg inhabil. Han var statssekretær i justisdepartementet mellom 2009 og 2013 da Huitfeldt satt i Jens Stoltenbergs regjering.

Les mer om hva innsidehandel er her.

E24 har sendt følgende spørsmål til Økokrim. De har ikke besvart vår henvendelse:

– Hva er forskjellen på denne saken og den pågående saken mot Ola Borten Moe?

– Borten Moe-etterforskningen ble iverksatt blant annet med grunnlag i at det var «mistanke der ute», og at saken dreier seg om tillit til verdipapirhandel og demokratiet. Hvorfor gjør ikke denne saken det?

Les også

Dette avgjør om Borten Moe har gjort noe straffbart

Publisert: