Kahoot-topper og ansatte har opsjoner for over 600 millioner – kan cashe inn ved oppkjøp

Kahoot-frieren Goldman Sachs jekket opp budet med tre milliarder kroner. Det kan gi en ekstragevinst for ledelsen, styret og de ansatte.

Eilert Hanoa, toppsjef i Kahoot.
Publisert:

En gruppe investorer ledet av den amerikanske storbanken Goldman Sachs vil kjøpe quiz- og e-læringsselskapet Kahoot av børs for 17,2 milliarder kroner.

Dersom det omstridte budet går gjennom, betyr det lønningsdag for mange personer tilknyttet Kahoot.

Ansatte, ledelsen, enkelte konsulenter og styret i Kahoot sitter på opsjoneropsjonerretten til å kjøpe aksjer i et selskap i fremtiden til en gitt kurs, kalt innløsningskurs til store verdier.

Opsjonene de har tjent opp skal umiddelbart gjøres opp i kontanter, hvis oppkjøpet blir gjennomført, går det frem av et tilbudsdokument datert 27. juli i år.

Hvis alle opsjonene hadde blitt innløst til budpris, ville gevinsten beløpet seg til totalt over 600 millioner kroner, ifølge E24s beregningerE24s beregningerGrunnlag for beregningene: Budpris er 35 kroner. Kahoot har ifølge tilbudsdokumentet delt ut 24.349.202 selskapsopsjoner, hvorav 2.640.500 opsjoner har en innløsningskurs over budprisen. I tillegg kommer 9.051.976 såkalte "restricted stock units", RSU-er, som er en annen type opsjoner. Vektet gjennomsnittlig innløsningskurs på opsjonene er 20,4 kroner. Innløsningskurs på RSU-ene er 0,1 kroner, ifølge godtgjørelsesrapporten for 2022.

Les på E24+

Storebrand-forvalter ser kjøpsmuligheter etter kursfall

Ledelsen: Over 70 millioner

Beregningene viser at ledelsen i Kahoot har opsjoner med en papirgevinst på omtrent 70 millioner kroner, hvorav toppsjef Eilert Hanoa står for over 20 millioner kroner.

Styret har på sin side en samlet gevinst på rundt 15 millioner kroner, viser beregningene.

Aksjekursen til Kahoot steg kraftig fra 31,2 kroner opp mot budpris på 35 kroner etter meldingen om milliardbudet.

Et eventuelt nytt, høyere bud vil kunne øke gevinsten ytterligere.

Tilbake i 2021 var aksjekursen til Kahoot på det høyeste over 120 kroner.

Alle opsjoneneopsjonenei tilbudsdokumentet står det at alle "relevante" aksjeopsjoner skal cashes ut. Dette defineres som alle opsjonene som er opptjent før - eller er planlagt å være opptjent innen ett kalenderår etter - gjennomføring av oppkjøpet vil imidlertid ikke bli gjort opp ved et eventuelt oppkjøp. De tjenes opp over flere år, opplyser finansdirektør Ken Østreng i Kahoot til E24.

Det nøyaktige beløpet som skal utbetales ved et oppkjøp, er foreløpig ukjent. E24 har spurt Kahoot om dette, uten å få svar på spørsmålet.

Verdiene av opsjonene avhenger av aksjekursen i Kahoot, og opsjonene kan innløses uavhengig av oppkjøpet.

Hanoa er storeier i Kahoot gjennom sitt selskap Glitrafjord. Han og flere andre i Kahoot-ledelsen er blant investorene i gruppen som ønsker å kjøpe opp Kahoot.

Les på E24+

Analytikere advarer: – Aksjen er rett og slett veldig dyr

Første bud på 14,3 mrd.

Hanoa og flere i Kahoot-ledelsen var på vårparten i en rekke møter med beileren Goldman Sachs. Kontakten mellom partene går frem av tilbudsdokumentet:

  • 7. mars inngikk Goldman Sachs Asset Management og Kahoot en avtale om konfidensialitet
  • 1. juni henvendte Goldman seg til styret i Kahoot og la inn et veiledende bud på 29 kroner per aksje. Dette budet priset Kahoot til 14,3 milliarder kroner
  • Styret i Kahoot var imidlertid ikke fornøyd med budet og krevde en høyere pris
  • 11. juli sendte Goldman, på vegne av gruppen av investorer, et «siste og beste» bud på 35 kroner per aksje. Dermed hadde budet økt med tre milliarder kroner. Transaksjonsavtalen ble signert tre dager senere

Før milliardbudet ble offentliggjort, krevde altså styret at aksjonærene skal få mer penger for sine aksjer i Kahoot.

Det kan tjene de ansatte, ledelsen og styret selv, ved at økt budpris kan gi ekstra gevinst på opsjonene.

Les på E24+

Arctic-forvalter: – På kort sikt finnes det store feilprisinger

Kan få flere opsjoner

Selskaper i oppstartsfasen gir gjerne ansatte og ledelsen opsjoner i stedet for økte lønninger, slik at utbetalingene kan skje på et senere tidspunkt når selskapet eventuelt står sterkere finansielt.

Kahoot etablerte i 2015 incentivprogrammet der opsjonene inngår. Ifølge selskapet har alle ansatte fått delta i programmet.

Målet har ifølge Kahoot vært å tiltrekke seg riktig talent og sikre interessefellesskap mellom ansatte og aksjonærer.

Selskapet hadde 462 fulltidsansatte ved utgangen av fjoråret.

Ledelsens andel av opsjonene skal utgjøre 15 prosent, mens øvrige Kahoot-ansatte skal ha resterende 85 prosent av opsjonene.

Finansdirektør Østreng sier at den samlede verdien av incentivprogrammet «aggregeresaggregeresbygger seg opp» over tid i takt med at selskapet har fått flere ansatte, og etter hvert som aksjonærverdiene har økt.

– Siden 2017 har selskapet vokst fra null, til fakturerte inntekter på over 175 millioner dollar de siste 12 månedene, og selskapet verdsettes nå til om lag 17 milliarder kroner på Oslo Børs, som også reflekterer innsatsen til de mange hundre ansatte over disse årene, skriver Østreng i en e-post.

Hvis budet går gjennom, vil nåværende incentivprogram avsluttes og erstattes av et nytt incentivprogram, med foreløpig ukjente vilkår.

E24 skrev først at Eilert Hanoa er medgrunnlegger av Kahoot. Det er feil. E24 beklager feilen. Den ble rettet 15.08.2023 klokken 09.01.

Publisert:

Her kan du lese mer om