Kjøpte aksjer i selskaper som Huitfeldt hadde møtt

Utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann handlet aksjer i 40 selskaper mens hun var statsråd. To av kjøpene skjedde kort tid etter at Huitfeldt møtte selskapene.

HOS KONGSBERG GRUPPEN: 3.mai i år besøkte Anniken Huitfeldt og flere Ap-topper og ledere i Kongsberg Gruppens lokaler kalt «Arsenalet».
Publisert:

3. mai i år besøkte Huitfeldt ledelsen i Kongsberg Gruppen, den største norske våpenprodusenten. Møtet er ikke oppført i Huitfeldts offisielle kalender og pressen var ikke til stede.

Senere samme dag møtte Huitfeldt lokalbefolkningen på Kongsberg bibliotek. Der fortalte hun blant annet om Kongsberg Gruppens våpeneksport.

– Takket være forhandlinger med EU kan Kongsberg Gruppen og andre levere våpen til Ukraina, sa Huitfeldt ifølge Laagendalsposten.

To dager senere, 5. mai, kjøpte ektemannen Ola Flem aksjer til en verdi av 47.279 kroner i Kongsberg Gruppen.

Knappe to uker senere, 18. mai fortalte Kongsberg-gruppens administrerende direktør Eirik Lie nyheten om at selskapet skal produsere flere våpensystemer som deretter doneres av Norge til Ukraina.

Flem solgte aksjeposten i Kongsberg Gruppen 31. juli. Tapet var rundt 3000 kroner.

EKTEMANNEN: Anniken Huitfeldt (Ap) og mannen Ola Flem på vei inn til Stortingets avslutningsmiddag for stortingsrepresentantene og medlemmer av regjeringen i Oslo rådhus, i september 2021.

«Vanntette skott»

Onsdag kontaktet utenriksminister Anniken Huitfeldt VG og erkjente at hennes ektemann Ola Flem hadde handlet aksjer om lag 100 ganger siden hun tiltrådte høsten 2021.

Huitfeldt forklarte at ektemannen ville lage «vanntette skott» mellom henne og hans investeringer for å unngå at hun ble inhabil. Den planen viste seg i seg selv å være et brudd på regjeringens interne regler for habilitet. Huitfeldt har onsdag beklaget og tatt fullt ansvar for dette.

VG har bedt henne svare på sammenfallet i tid mellom Kongsberg-besøket og ektemannens aksjekjøp fra mai i år:

– Jeg kjenner ikke hans beveggrunner for investeringene. Han sier til meg at de aller fleste beslutninger er knyttet til Investtech’s porteføljeInvesttech’s porteføljeInvesttech er et norsk selskap som gjennom 25 år har utviklet tekniske modeller som bunner ut i anbefalinger om kjøp, salg eller hold av aksjer. Les mer om Investtech i slutten av denne artikkelen. hvor det er åtte aksjer som går ut og inn, sier Huitfeldt til VG.

Investtech anbefaler aksjer i enkelte selskaper til sine kunder, som selv velger om de vil investere. Om Kongsberg-besøket sier hun:

– Det var Kongsberg Ap som inviterte meg. De la opp hele besøket og hadde arrangert besøket hos Kongsberg Gruppen. Jeg er helt trygg på at han ikke har fått noen informasjon som er behandlet i regjeringen på dette området, sier Huitfeldt.

Anbefaling

VG har forelagt transaksjonene i Kongsberg Gruppen for Ola Flem, men han har ikke ønsket å kommentere dem onsdag kveld.

Tidligere onsdag fikk VG denne uttalelsen fra Huitfeldts ektemann:

– Det er riktig at jeg ikke har informert Anniken om noen av mine investeringsvalg siden hun tiltrådte som statsråd. Jeg innser at det har gjort det umulig for Anniken å foreta en habilititetsvurdering. Det beklager jeg på det sterkeste, uttalte han.

Staten er en stor og strategisk eier i Kongsberg Gruppen, som også er kjent for ammunisjonsproduksjon gjennom deleierskapet i Nammo. Selskapet er nå viktig for å forsyne frontlinjene med tradisjonell ammunisjon og høyteknologiske våpen.

Huitfeldt sa tidligere onsdag at hun allerede i 2021 hadde advart ham mot å sette penger i våpenindustrien:

– Jeg nevnte våpenaksjer spesielt og ba han holde seg unna disse ettersom det kunne gjøre meg inhabil. Jeg burde aktivt ha bedt ham holde meg oppdatert om investeringer som han foretok. Det gjorde jeg ikke. Det er min feil, sa Huitfeldt til VG onsdag formiddag.

Kjøpte etter London-møte

28. februar i år reiste Huitfeldt til London for å fremme norsk næringslivs arbeid med energisikkerhet og det grønne skiftet.

Blant de tilstedeværende og deltagere som møtte Huitfeldt og britiske aktører, var blant annet Aker Solutions, Kongsberg Gruppen og Aker ASA.

Siden høsten 2021 har ektemannen kjøpt og solgt aksjer i alle tre selskapene.

Aker Solutions-sjef skrev på sosiale medier fra møtet og siterte Huitfeldt:

«Vi i Aker Solutions er her i London i dag for å dele hvordan en sterk leverandørindustri er nødvendig for å muliggjøre energiomstillingen. Den norske utenriksministeren Anniken Huitfeldt snakket om «løsningsleverandører», noe som ga gjenklang hos meg og sikkert alle mine 15 000 medarbeidere i Aker Solutions.»

Tre dager senere, 3. mars kjøpte Huitfeldts ektemannen 1200 aksjer for 53.191 kroner i Aker Solutions.

Staten har fortsatt en betydelig eierandel i Aker Solutions, også at de solgte seg ned for 1,2 milliarder kroner høsten 2022.

VG har forelagt disse opplysningene for Huitfeldt:

– Jeg kan ikke svare for hans aksjeinvesteringer, og jeg kjenner ikke til hans beveggrunner.

VG har også forelagt transaksjonene i Aker Solutions for hennes ektemann Ola Flem, men han har ikke ønsket å kommentere dem onsdag kveld.

Kjente ikke til utbytte

Ektemannen har altså, ifølge Huitfeldt, investert i aksjemarkedet via et trading-program basert på teknisk analyse, som han har abonnert på. I 2021 og 2022 tjente han betydelige beløp i sitt heleide aksjeselskap Flemo AS, viser regnskapene. Selskapet fikk en samlet gevinst på to millioner kroner disse to årene.

Flem tok ut 950.000 kroner i samlet utbytte i 2021 og 2022.

Anniken Huitfeldt sier til VG at hun ikke var kjent med utbytteutbetalingene til ektemannen:

– Jeg kjenner ikke til hvor mye han tok ut på akkurat det tidspunktet. Det må andre svare på, sier hun.

Forskningsbasert

Investtech er et norsk selskap som gjennom 25 år har utviklet tekniske modeller som bunner ut i anbefalinger om kjøp, salg eller hold av aksjer, opplyser selskapets daglige leder Christian Harto til VG.

– Hver fredag legger vår forskningssjef ut en liste på mellom fem og ni norske aksjer som vi mener, basert på vår forskning, vil kunne være gode investeringer i en horisont på en til seks måneder. Vi har inntrykk av at mange av våre kunder innretter sine investeringer etter denne listen, forklarer han.

Mange selskaper vil stå på denne listen over tid. Når nye kommer inn på listen, vil andre som oftest falle ut. Det kan bli lest som et salgssignal, ifølge Harto.

Publisert: