Massive dagligvareprotester mot Vestre-forslag: – Høyst alarmerende

Dagligvareaktører er sterkt kritiske til regjeringens forslag om å gi Konkurransetilsynet større muskler. Nesten bare Konkurransetilsynet er for.

UPOPULÆRT FORSLAG: Næringsminister Jan Christian Vestre har allerede trukket ett dagligvareforslag etter motforestillinger. Også forslaget om et markedsetterforskningsverktøy møter kraftig motbør.
Publisert: Publisert:

«Forslaget er ekstremt, høyst alarmerende og unødvendig».

Det skriver Freia i sitt høringssvar til næringsminister Jan Christian Vestres (Ap) forslag om å gi Konkurransetilsynet et såkalt markedsetterforskningsverktøy.

Andre aktører er like kritiske:

  • «Grunnlaget for det man skal uttale seg om, er både mangelfullt og ensidig.» (Advokatforeningen)
  • «Forslaget er altfor inngripende og vil øke risikoen ved å produsere dagligvarer i Norge.» (Hennig-Olsen Is)
  • «De prinsipielle sidene, samt uønskede effekter, er overraskende svakt utredet.» (Virke)
Les på E24+

Norge var første land Lidl ga helt opp: – Nå er det verre enn noen gang

Aktuelt for dagligvarebransjen

Markedsetterforskningsverktøyet vil gi Konkurransetilsynet mulighet til å gripe inn i markeder der det ser konkurransemessige problemer, men hvor det ikke kan påvises brudd på konkurranseloven.

Næringsdepartementet erkjenner at dagens virkemidler ikke alltid er tilstrekkelige.

STØRRE MUSKLER: Dersom verktøyet blir innført, vil konkurransedirektør Tina Søreide kunne gripe inn i markeder uten at hun trenger å vise til lovbrudd. Initiativet har kommet fra tilsynet selv.

– Dette kan brukes i alle bransjer. Dagligvarebransjen er et aktuelt eksempel, for der vet vi at det er stor maktkonsentrasjon og for få aktører, sa Vestre til E24 i vår.

Markedsetterforskningsverktøyet er dermed ett av næringsministerens tiltak på tipunktsplanen med grep for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen.

Les også

Knuser konkurrentene: Nå er Kiwi landets største kjede

Ikke aktuelt å gjøre ingenting

For to uker siden gikk høringsfristen ut. Det kom inn over 20 svar.

E24 har gått gjennom samtlige. Det er nesten bare Konkurransetilsynet selv om stiller seg gjennomgående positiv til forslaget.

Det er fire innvendinger som går igjen blant høringssvarene.

At forslaget er altfor inngripende, at det er dårlig utredet, at det vil skape usikkerhet i næringslivet og at det flytter betydelig konkurransepolitisk makt over til en tilsynsmyndighet.

Vestre skriver i en e-post til E24 at han er overbevist om at det trengs sterkere virkemidler i dagligvarebransjen i dag og at markedsetterforskningsverktøyet kan være et slikt tiltak.

– Jeg forstår godt at forslag som skal bidra til mer konkurranse og på den måten flytte makt, skaper stor debatt, skriver Vestre.

IKKE AKTUELT: Å gjøre ingenting i dagligvarebransjen er ikke et alternativ, påpeker næringsminister Vestre.

Han forteller at regjeringen «selvsagt vil sette oss godt inn i alle høringssvarene og lytte til motforestillinger før vi konkluderer»

– Samtidig vil jeg understreke at det ikke er aktuelt å gjøre ingenting. Den svake konkurransen i dagligvaremarkedet har vært et tema så lenge jeg kan huske. Nå er jeg næringsminister og jeg akter å gjøre noe med det.

Les på E24+

Slik lykkes Ingeborg (29) i lønnsforhandlinger

For inngripende

Aktørene som mener at forslaget er for inngripende, protesterer blant annet mot:

  • At Konkurransetilsynet skal kunne gripe inn basert på antagelser om negative virkninger i fremtiden.
  • At tilsynet skal kunne pålegge enkeltaktører strukturelle tiltak som salg av virksomhet.
  • At terskelen for å iverksette midlertidige tiltak er for lav.
  • At tilsynet skal kunne oppnevne en forvalter til å bistå med å følge opp vedtak, og som kan inngå avtaler på vegne av enkeltforetak.

Det er det sistnevnte Freia sier de er fundamentalt imot og omtaler som «ekstremt, høyst alarmerende og unødvendig».

KRITISK: Chris Callanan, administrerende direktør i Freia-eier Mondelez Norge, har skrevet under på høringssvaret der selskapet oppfordrer regjeringen «på det sterkeste» til å avvente å vedta forslaget.

– Kan bli økte dagligvarepriser

Ved at terskelen for at Konkurransetilsynet kan gripe inn ifølge kritikerne er for lav, vil næringslivet preges av usikkerhet og uforutsigbarhet, mener flere.

Det vil være vanskelig for bedriftene å beregne risikoen for inngrep mot noe som ikke representerer noe lovbrudd, påpeker NHO.

«Resultatet av økt usikkerhet kan i verste fall bli økte dagligvarepriser for norske forbrukere», skriver Hennig-Olsen Is.

Når det gjelder utredningen mener kritikerne at Næringsdepartementet selv har gjort en mangelfull jobb med å belyse alle relevante sider ved forslaget og at man burde ha satt ned et ekspertutvalg og ventet på deres konklusjoner.

Les på E24+

Han arvet 300 millioner: – Ville donere bort alt sammen

Frykter for maktfordeling

Markedsetterforskningsverktøyet vil også gi Konkurransetilsynet så store muskler at organet får makt langt utover tradisjonell tilsynsmyndighet, påpeker en rekke aktører.

«Hvis forslaget om innføring av et markedsetterforskningsverktøy vedtas, kan Konkurransetilsynet pålegge enkeltaktører inngripende tiltak ved fullt lovlig markedsatferd. Forslaget gir dermed Konkurransetilsynet en sentral rolle i utvikling av norsk næringspolitikk», skriver Coop.

Dagligvareaktøren ønsker seg en grundigere vurdering av konsekvensene «ved å gå bort fra det tidligere så viktige prinsippet om å ha et klart skille mellom hvem som utformer konkurransepolitikken på den ene siden og hvem som håndhever konkurranseloven på den andre.»

Schibsted, konsernet som E24 inngår i, mener denne maktforflytningen vil være uheldig.

«Den mest markante virkningen [...] er etter Schibsteds skjønn at beslutningsmyndighet flyttes fra storting og regjering til Konkurransetilsynet, og for øvrig skaper betydelig regulatorisk og strategisk usikkerhet for næringslivet.»

Les på E24+

Skiftet kjønn: – Fortalte det til tre tusen kolleger før jeg sa det til foreldrene mine

Publisert: