Rekordhøyt renteoverskudd for bankene

Renteinntektene til norske banker var i første halvår 62,4 milliarder kroner høyere enn renteutgiftene, melder SSB.

  • NTB
Publisert: Publisert:

Denne rentenettoen, som SSB kaller det, er den høyeste som er målt i løpet av et første halvår siden denne statistikken begynte i 2010, skriver byrået i en artikkel på sine nettsider.

Rentenettoen første halvår 2023 er 15,2 milliarder høyere enn i 2022.

Renteinntektene til norske banker utgjorde 155,9 milliarder kroner, mens rentekostnadene var på 93,5 milliarder, viser tallene fra SSBs statistikk Banker og kredittforetak.

Samtidig øker også bankenes renteutgifter en god del.

– Det er verdt å legge merke til at rentekostnadene i første halvår allerede er høyere enn de var i hele 2022, sier rådgiver Eirin Ingvaldsen Brynestad i SSB.

Både renteinntekter og -utgifter øker naturlig nok fremover også når rentenivået øker.

Publisert:

Her kan du lese mer om