SAS med første overskudd på nær fire år

SAS melder om resultat før skatt på 457 millioner svenske kroner mellom mai og juli i år, og gikk dermed med det første tremånedersoverskuddet på nær fire år. Flyselskapet gjentar at det venter å være gjeldfri innen utgangen av 2026.

SAS-sjef Anko van der Werff er under press for å få på plass en bærekraftig redningsplan for flyselskapet.
Publisert:

SAS fikk et resultat før skatt på 457 millioner svenske kroner i regnskapsmessig tredje kvartal, sammenlignet med et tap før skatt på nær to milliarder svenske kroner i samme periode i fjor.

Det viser kvartalsrapporten som ble fremlagt fredag morgen.

SAS-sjef Anko van der Werff påpeker at det er det første kvartalsoverskuddet siden 2019. Det er også det første overskuddet han har kunne presentere i rollen.

– Dette er en viktig milepæl. Vi har fortsatt mye arbeid foran oss med vår transformasjon for å sikre langsiktig konkurransedyktighet, men jeg anser dette som et tydelig tegn på at vi er på rett vei og at innsatsen vår betaler seg, sier han i kvartalsrapporten.

SAS har avvikende regnskapsår og rapporten dekker perioden mai til og med juli.

Nær sju millioner passasjerer reiste med SAS i kvartalet. Det er det høyeste antallet passasjerer siden før pandemien, og er en økning på 36,8 prosent fra samme periode året før, som ble påvirket av pilotstreik.

Les på E24+

Anko van der Werff vil ikke tenke på hva som skjer om planen hans ikke lykkes

Varsler overskudd i 2024

SAS venter fortsatt inntekter i overkant av 40 milliarder svenske kroner i regnskapsåret 2023, og at inntektene kommer tilbake til før-covid-nivåer i regnskapsmessig 2024, ifølge kvartalsrappporten.

I regnskapsmessig 2026 ventes inntektene å nå rundt 58 milliarder svenske kroner.

SAS forventer et underskudd før skatt på rundt 4–5 milliarder svenske kroner i regnskapsmessig 2023, gitt at mange kostnadseffektivitetstiltakene i kuttplanen SAS Forward er økende, men ikke kan regnskapsføres før selskapet er ute av chapter 11.

SAS forventer et overskudd før skatt i regnskapsmessig 2024, økende til 5–6 milliarder svenske kroner før skatt i regnskapsmessig 2026. Det tilsvarer en margin på 9–10 prosent når SAS Forward er forventet fullt ut implementert, ifølge selskapet.

«Papirtynt»

Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank ventet at SAS ville legge frem et «papirtynt overskudd» på 326 millioner svenske kroner etter 14 sammenhengende kvartaler med underskudd.

Resultatet ville hjelpes av at drivstoffprisene har falt markert mot tidligere nivåer samt høyere billettpriser, mente han.

– Generelt er regnskapet helt innenfor det man kunne forvente, skriver analytikeren i en oppdatering fredag formiddag.

Analytiker Jacob Pedersen, Sydbank.

Han registrerer at resultatet løftes av gunstige valutaeffekter og enda lavere drivstoffpriser enn han selv har lagt til grunn.

«Skyhøye billettpriser»

Analytikeren anser det som noe skuffende at SAS fortsatt forventer et underskudd på 4–5 milliarder svenske kroner i det inneværende regnskapsåret 2022/23.

Det antyder at flyselskapet ventet et tap på 0,5 til 1,5 milliarder svenske kroner mellom august og oktober, som i SAS’ tilfelle er regnskapsmessig fjerde kvartal, påpeker han.

Flere konkurrerende flyselskaper har lagt frem rekordresultater i andre kvartal, som følge av måtehold i kapasiteten i europeisk luftrom. Jacobsen tror dagen situasjon med «skyhøye billettpriser» kan vare en stund til.

– Høye billettpriser avhenger dog fullstendig av at reiselysten ikke svekker, og det er vanskelig å forestille seg særlig bedre billettprisvilkår enn nå, skriver analytikeren.

SAS skriver i rapporten at dersom spareprogrammet SAS Forward går som planlagt, forventer selskapet å være nær gjeldfri innen utgangen av regnskapsåret 2026, som varslet i april.

Selskapet gjentar også at det venter å ha en netto gjeld etter Chapter 11-prosessen på ca. 17 milliarder svenske kroner, der mesteparten vil være gjeld knyttet til fly og leasing.

Søker redningsplan

SAS står midt i en omfattende restruktureringsprosess.

Selskapet blir i praksis styrt av en amerikansk domstol som har gitt selskapet midlertidig beskyttelse (chapter 11) fra at enkeltkreditorer kan tvangsinndrive kravene sine. Det skal gi ledelsen pusterom til å komme opp med en troverdig plan for overlevelse og gjeldssanering.

Flyselskapet har blant annet som mål å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i en kapitalutvidelse og å minske eller konvertere 20 milliarder svenske kroner i gjeld. Tidligere i sommer ble tidsplanen for å legge frem en redningsplan søkt forlenget til januar 2024.

I dagens kvartalsrapport skriver SAS at selskapet har mål om å fullføre en rettslig godkjennelse av chapter 11-prosessen «rundt årsslutt», etterfulgt av eventuelle offentlige godkjennelser og påkrevde prosedyrer i 2024.

Forlenger prosessen

I juni utvidet SAS fristen for investorer å komme med bud med fire uker, der initielle budindikasjoner hadde frist før 17. juli, og endelige bud måtte være inne 18. september. Målet er å få til en budkonkurranse om aksjene.

I dagens kvartalsrapport gjentar SAS-sjefen at det er betydelig investorinteresse. Han varsler også fremgang i chapter 11-prosessen, og i nå målene i SAS Forward-planen.

– Det har vært betydelig interesse fra potensielle investorer å delta i prosessen, der potensielle investorer kan legge inn bud for å ta en ledende posisjon eller bli paret med andre investorer for å kjøpe en aksjeandel i det reorganiserte selskapet, sier Anko van der Werff.

Det er ventet at den amerikanske kapitalforvalteren Apollo Capital Management og den danske stat blir de to klart største aksjonærene i «nye SAS».

SAS har tidligere varslet at det vil være «ingen eller svært lite» verdi igjen for selskapets eksisterende aksjonærer etter selskapets restrukturering.

Selskapets usikrede kreditorer kan kun regne med å sitte igjen med «beskjedne» verdier, men kreditorer med lavere rang vil måtte regne med å få «lite eller ingenting» av sitt tilgodehavende, ifølge selskapet.

SAS hadde en kontantbeholdning på rundt 6,5 milliarder svenske kroner per utgangen av juli, ifølge kvartalsrapporten.

Les også

SAS: – Vi har kontaktet hundrevis av investorer

Les også

Flyanalytiker tror SAS kommer i mål med kapitalinnhenting

Les også

SAS fraktet 2,4 millioner passasjerer i juli

Les på E24+

SAS nærmer seg 1 milliard kroner i honorarer til rådgivere

Les også

SAS boikotter spritprodusent

Les også

Fristen for innledende bud på SAS har gått ut

Publisert: