SAS: – Vi har kontaktet hundrevis av investorer

SAS ber domstolen i USA om utsatt frist til å legge frem sin redningsplan. Det kan også bli nødvendig med en egen konkursbehandling i Sverige.

Konsernsjef Anko van der Werff i SAS kan ikke lenger regne med noen boarding i desember 2023 på SAS’ etterlengtede avgang fra konkursdomstolen i New York.
Publisert:

SAS’ opprinnelige tidsplan om å avslutte konkursbehandlingen i USA innen 1. halvår 2023, har for lengst sprukket. Nå kan også håpet om å forlate den amerikanske domstolen før utgangen av 2023, ryke. Se tabellen under her.

Enerett i 100 dager til

SAS har nå bedt om få 100 dager til på seg til å ha enerett til å legge frem, og få kreditorenes aksept, for en plan for å refinansiere selskapet.

Det går frem av papirer som SAS har sendt konkursdomstolen i New York.

Eneretten innebærer at det bare er selskapet SAS som kan legge frem en redningsplan, en såkalt Chapter 11-plan, for dommeren i New York. Ingen misfornøyde kreditorer kan i den perioden komme opp med andre, egne forslag.

– Kritisk tidspunkt

– Vi har kontaktet hundrevis av potensielle investorer.

Det heter det i SAS’ søknad om å få forlenget tidsfrist.

SAS forteller videre at de og deres finansielle rådgivere nå er i «pågående samtaler» med interesserte investorer. Fristen for å by på nye SAS-aksjer går ut 18. september.

Målet er å få til en budkonkurranse om aksjene.

– Å avslutte vår enerett på dette kritiske tidspunktet vil sette Chapter 11-prosessen i fare, skriver SAS i sin søknad.

Det er ventet at den amerikanske kapitalforvalteren Apollo Capital Management og den danske stat blir de to klart største aksjonærene i «nye SAS».

Men dersom SAS lykkes med å få frem en reell konkurrent til Apollo, kan budprisen presses opp til glede for kreditorene.

For jo mer SAS får betalt for de nye aksjene som skal utstedes, jo mer vil kreditorene kunne redde av sine krav.

Kan drøye til vinteren 2024

Man kan nesten ta for gitt at SAS får utvidet tidsfristen for å ha enerett på levere en Chapter 11-plan. Men den formelle avgjørelsen om dette vil dommeren først på et rettsmøte 16. august.

SAS avdeling for investorrelasjoner skriver i en e-post til E24 at denne siste søknaden er «en rutineforespørsel som er vanlig i større og komplekse Chapter 11-saker».

Samtidig innebærer en godkjent søknad at SAS bare vil være to måneder unna den maksimale grensen på 18 måneders enerett som gis i slike Chapter 11-saker.

På E24s spørsmål om når SAS nå håper å forlate Chapter 11, bruker IR-avdelingen det samme tidsanslaget som de har brukt siden juni:

– SAS streber etter å fullføre rettsprosessen i USA rundt årsskiftet.

De nye fristene gjør likevel at SAS’ endelige exit fra amerikansk konkursbeskyttelse kan bli skjøvet på til inn i vinteren 2024.

Etter at SAS forhåpentlig vis har fått alle nødvendige aksepter fra kreditorene innen 8. januar, skal dommeren endelig sanksjonere planen.

Selv om USA prøver å eksportere sine rettsprosesser, kan det bli nødvendig for SAS også med en konkursbehandling i EU.

Konkursbehandling i Sverige?

Informasjon som E24 har innhentet, viser at det også er aktuelt med en egen rettsprosess i Sverge. Dette i så fall trolig parallelt med avslutningen av prosessen i USA.

Årsaken skal være at den amerikanske jurisdiksjonen ikke dekker problemstillinger rundt noen store kreditorer som ikke har noen virksomhet i USA. Hvis disse kreditorene ikke godtar den amerikanske løsningen, kan SAS måtte gå en ekstrarunde i svensk rett.

- En plan for restrukturering som er godkjent av en amerikansk domstol, har ingen rettsvirkning i Sverige. En slik plan er derfor ikke bindende for de svenske eierne og kreditorene som ikke frivillig har samtykket til (eller senere godtatt) tiltakene som en amerikansk restruktureringsplan kan inneholde.

Det skriver Mikael Möller, professor emeritus i privatrett ved Uppsala universitet, i en e-post.

Dermed kan det bli aktuelt for SAS å bruke den nye svenske loven om rekonstruksjon. Den trådte i kraft i fjor.

Norwegian måtte etter sin konkursprosess i Irland i 2021, gjøre en tilsvarende, kort, øvelse i norsk domstol.

E24 har stilt SAS følgende spørsmål:

– Hva kan dere si om behovet for å rekonstruere SAS AB etter den nye svenske loven om rekonstruksjon og/eller slå enkelte (...) datterselskaper konkurs?

SAS har ikke besvart dette spørsmålet.

Jobber aktivt mot EU-kommisjonen

I søknaden om å få utvidet tidsfristene, kan SAS fortelle at de nå jobber aktivt inn mot EU-kommisjonen. Det gjør SAS sammen med den danske og svenske stat.

Ventede nedskrivninger i høst av milliardlån som de to statene har gitt, vil innebære statsstøtte. Slik støtte må godkjennes av kommisjonen.

Men samtidig har EU-domstolens annullering i mai i år av EU-kommisjonens tidligere godkjennelse av de to statenes aksjekjøp i SAS i 2020, skapt store problemer.

– SAS har sammen med de to statene vært engasjert i lange diskusjoner med EU-kommisjonen for å finne en løsning, heter det i rettspapirene som SAS har sendt inn.

– Omfattende arbeid

SAS prøver nå å fly rundt den juridiske turbulensen som EU-domstolens vedtak har skapt.

– Arbeidet inkluderer tett koordinering med kommisjonen, skriver SAS.

De utdyper så hvordan det kan skje:

  • Kommisjonen gjør et modifisert vedtak som med tilbakevirkende kraft godkjenner den tidligere statsstøtten fra 2020.
  • Det gjøres tiltak som reduserer faren for at en ny godkjennelse om ytterligere statsstøtte, i forbindelse Chapter 11, blir utfordret.

– Denne prosessen har krevd, og vil fortsette å kreve omfattende arbeid fra SAS, de to statene og deres respektive rådgivere, skriver SAS.

– Å avslutte perioden med enerett nå, vil i stor grad hindre denne innsatsen. Det vil skape en usikkerhet som er til skade for alle parter.

SAS har fått solgt flyrammene til fire gamle Airbus A321-fly. Deriblant avbildede 21 år gamle «Arne Viking».

Solgt fire flyrammer

Ifølge SAS er forhandlingene med kreditorene godt i gjenge. Men noen komplekse saker gjenstår:

– De fleste av gjenværende krav er fra leasingselskaper og ikke-amerikanske kreditorer. Det gir opphav til juridiske og økonomiske utfordringer som SAS fortsetter å navigere seg gjennom.

SAS har også fått solgt fire over 20 år gamle Airbus A321 fly, som ikke er i bruk lenger. Flyene ble solgt uten motorer.

SAS har bedt om domstolens godkjennelse til ikke å opplyse om salgssum. Men SAS forteller at salget vil «bidra vesentlig» til selskapets kassebeholdning.

SAS hadde ved utgangen av juni, altså før salget av flyrammene, ca. 7 milliarder kroner i kontanter.

I en første versjon stod det at dommeren skal behandle SAS’ søknad om utvidet frist den 12. august. Men riktig dato for dette rettsmøtet er onsdag 16. august. Artikkelen ble rettet opp på dette punktet fredag 4. august kl. 09.40.

Publisert: