Svekkelse etter økt kronesalg: – Ikke gode nyheter for kronen

Det har lenge vært spekulert i lavere kronesalg fra Norges Bank, men i stedet økes nå salget til 1,1 milliarder per dag.

RISIKO: Makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets risiko for ytterligere kronesvekkelse. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert:

Kortversjonen

Norges Bank øker kronesalget med 100 millioner til 1,1 milliard kroner per dag i september, ifølge en melding fra banken.

– Fra et psykologisk perspektiv er dette ikke gode nyheter for kronen, skriver Nordea Markets-økonomen Dane Cekov i en kommentar.

Kronen svekker seg rundt fem øre mot både euro og dollar, slik at de nå koster henholdsvis 11,59 og 10,65 kroner.

Kronesalget oppveies over tid i stor grad av oljeselskapenes kronekjøp for å betale skatt. På grunn av størrelsen kan de likevel påvirke kronekursen, særlig fordi vekslingene ikke nødvendigvis er sammenfallende i tid.

Cekov tror kronen vil holde seg svak de nærmeste månedene og ser også risiko for ytterligere kronesvekkelse.

Les på E24+

Oljefondets AI-metoder: – Et av de beste verktøyene vi har

– Skuffelse

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB forklarer dagens kronesvekkelse med forventningene i markedet.

– Markedet har egentlig gjennom hele året spekulert i at kronesalget skulle nedrevideres, så vi ser nå en skuffelse i markedet i form av at kronen svekker seg, sier hun til E24.

Dalstø tror markedet ser litt for optimistisk på utsiktene for kronesalget.

– Vi ser ikke for oss større endringer ut året, sier hun.

Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet. Det må ikke forveksles med valutaintervensjon, som betyr at sentralbanken selger kroner for å påvirke kronekursen.

SKUFFELSE: Sjefstrateg Erica Dalstø peker på skuffelse i kronemarkedet etter dagens melding. Hun ser risiko for enda svakere krone på kort sikt. Bildet er fra en tidligere anledning.

Bedre kroneutsikter neste år

Etter at kronesalget økte til 1,9 milliarder per dag i februar har de etterpå gradvis blitt redusert og de siste par månedene ligget på 1,0 milliard daglig.

Kronen har svingt en god del i sommer, men er betydelig svakere enn på samme tid i fjor. Det betyr at det koster oss mer å handle fra, eller reise i, landene som bruker disse valutaene. Til gjengjeld blir det lettere å selge norske varer til utlandet.

På kort sikt ser SEB-strategen risiko for enda litt svakere krone. Det er blant annet basert på at kronen har styrket seg en del gjennom sommeren og at det er usikkerhet i markedene som svekker risikoappetitten.

– Men inn i neste år tror vi utsiktene kan bedres, såfremt vi unngår en hard landing for økonomien, sier hun.

Dalstø tror sentralbanken i USA vil være først ute med rentekutt, mens det vil ta lengre tid før det skjer her hjemme. Det er positivt for kronekursen.

Norges Bank kjøpte i flere år kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kunne brukes over statsbudsjettet.

Men fra april i fjor snudde situasjonen, da kronestrømmene overgikk beløpet som skulle inn i statsbudsjettet. Betydelige kronesummer fra oljeselskapenes skatteinnbetalinger selges nå hver dag.

Norges Bank har som regel forsøkt å jevne ut kronetransaksjonene utover i året, for å unngå unødig uro i valutamarkedet. Det siste halvåret har det imidlertid vært uvanlig store endringer.

DYRERE DOLLAR: Kronen svekker seg og gjør dollaren dyrere målt i norske kroner.
Publisert: