Vil du være med å forme Flakk Eiendom sin videre vekst og utvikling?

Publisert: Publisert:
StillingstittelDaglig leder
ArbeidsgiverFLAKK EIENDOM AS
TypeFast
LokasjonÅlesund
BransjeEiendom, Arkitektur, areal og interiør, Hotell og overnatting
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi, Økonomi og regnskap
Søknadsfrist24.09.2023

Eiendom har blitt en vesentlig del av Flakk Gruppen sin portefølje, og omfatter i dag nærmere 100 000 m2 næringseiendom i inn og utland. I porteføljen har vi blant annet Devoldfabrikken, hotell Brosundet og praktbygget St. Olavs gate 32 ved Slottsparken i Oslo. Vi søker en erfaren og forretningsorientert

leder

til videreutvikle og forvalte vår eiendomsportefølje, både nasjonalt og internasjonalt

.

Som daglig leder vil du ha en

avgjørende rolle i den kontinuerlige veksten og utviklingen av porteføljen gjennom vårt nyetablerte eiendomsselskap Flakk Eiendom AS.

Daglig leder vil ha en nøkkelrolle i å drive strategisk utvikling og verdiskaping i samarbeid med styret og eiere. Du vil være ansvarlig for å formulere og implementere en langsiktig eiendomsstrategi med fokus på bærekraft, innovasjon og økonomisk vekst. Din evne til å samarbeide med Flakk Gruppen sentralt og datterselskaper, vil være avgjørende for gjennomføringen av utviklingsprosjekter. Rollen gir rom for betydelig påvirkning, men krever også håndtering av varierte oppgaver på både strategisk og operativt nivå.

Andre sentrale oppgaver:

 • Utvikle og etablere gode mål, KPI’er og strategier
 • Utvikle og etablere en kompetent organisasjon
 • Sikre effektiv og lønnsom forvaltning av eiendommene, inkludert leieavtaler, vedlikehold og driftsoptimalisering
 • Etablering av rapporteringsrutiner til eiere, kunder/leietakere
 • Ansvar for riktig finansiering av porteføljen
 • Proaktivt holde seg oppdatert om markedsutviklingen og bygge relasjoner med relevante aktører, inkludert investorer/finansinstitusjoner, leietakere, myndigheter og samarbeidspartnere.

Rollen rapporterer til styreleder i Flakk Eiendom.

For å lykkes tror vi vår nye daglige leder er en god relasjonsbygger da du vil samarbeide tett med eksterne og interne interessenter. Du har kommersiell teft og ser viktigheten av verdiskaping og forretningsmulighetene som ligger i eiendommene. Det er viktig at du har interesse og kunnskap om eiendomsmarkedets reguleringer og trender, og justerer selskapets strategi deretter.

Faglige kvalifikasjoner i rollen

 • Høyere utdanning på høyskole/-universitetsnivå innenfor relevante fagområder – fortrinnsvis innenfor eiendomsforvaltning- og utvikling, økonomi, juridiske fag eller ingeniørfag
 • Erfaring fra roller med personal- og budsjettansvar
 • Solid erfaring innen eiendomsutvikling/eiendomsforvaltning, prosjektoppfølging og avtaleforhandlinger
 • God kjennskap til lov- og forskriftsmessige krav i eiendomsbransjen
 • Gjerne erfaring med effektivisering gjennom bruk av digitale verktøy

Vi kan tilby en spennende og utfordrende lederjobb, som vil få en sentral posisjon i Flakk Eiendom med bredt mandat og stor frihet. Vi setter pris på deg som tør å utfordre med bakgrunn i gode analyser, samtidig som du ser verdien av å ta vare på Flakk Gruppen sin opparbeidede visjon og sterke verdier. Du blir en sentral aktør i en bærekraftig gruppe som vektlegger positiv miljø- og samfunnsutvikling.

Rollen er lokalisert på vårt hovedkontor i Ålesund sentrum, og det kan være mulighet for pendling i en oppstartsfase for den rette kandidaten.

Ønsker du å vite mer, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company Mette Slinning (975 59 025) eller Ida Beinnes Hoff (489 59 465). Søknadsfrist er snarest og senest 24. september 2023.

Kontakter

 • Kontaktperson: Mette Slinning
 • Stillingstittel: Client Partner
 • Telefon: +47 97 55 90 25
 • Kontaktperson: Ida Beinnes Hoff
 • Stillingstittel: Partner / Management Consultant
 • Telefon: +47 48 95 94 65

Sted

Adresse: Korsegata 8