Witzøe truer med å flytte: – Forsøk på politisk utpressing

Rødt-lederen fyrer på alle sylindre, og kaller Witzøes Exit-trussel for forsøk på utpressing. Hun har også et forslag til hvordan laksemilliardæren kan spare skatt. Høyre lover lavere skattetrykk om de får regjeringsmakt.

Marie Sneve Martinussen, partileder i Rødt.
Publisert:

Årsberetningen til Kvarv-konsernet inneholdt en kraftig utblåsning fra styreleder Gustav Witzøe. Han truer blant annet med å flytte ut av landet, og langer ut mot regjeringens innføring av lakseskatt.

– Foreløpig biter vi oss fast, i håp om en ny regjering og et nytt flertall på Stortinget om to år, skriver han.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det forsøk på utpressing.

– Dette er et utidig forsøk på politisk utpressing rett før valget. Alle partier bør vende det døve øret til når den økonomiske eliten prøver å true til seg ytterligere privilegier, sier hun.

Stortinget vedtok lakseskatten 31.mai i år. Grunnrenteskatten på havbruk som den formelt kalles innebærer en særskilt skatt på 25 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Forslaget om lakseskatten fikk etter en lang dragkamp til slutt nok støtte til flertall på Stortinget. Ap, Sp, Venstre og Pasientfokus sikret flertallet. Rødt stemte subsidiært for forslaget. De ville egentlig ha en høyere skattesats.

– Griskflasjon

Gustav Witzøe sitter med kontrollen (flest stemmegivende A-aksjer), og er styreleder i konsernet Kvarv, som igjen er største eier i Salmar. Sønnen, Gustav Magnar Witzøe eier 97 prosent av B-aksjene, og de faktiske verdiene.

Martinussen sier at Witzøe-familien er så rik at «det er vanskelig å fatte».

– Samtidig må 100.000 husholdninger stille seg i matkø hos frivillige. Sutringen viser at Witzøe senior mangler fullstendig bakkekontakt, fortsetter hun.

Rødt-lederen har også et forslag til hvordan Witzøe kan unngå å betale så mye skatt.

– Lakseprisene ut til forbrukerne har steget med 50 prosent de siste tre årene. Dersom Witzøe vil spare skatt, kan han kutte lakseprisene slik at overskuddet blir mindre. Det Salmar driver med er griskflasjon, og nå blir Witzøe-familien enda rikere på bekostning av vanlige folk, sier Martinussen.

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Helge Orten

Høyre lover lavere skattetrykk

– Har Witzøe grunn til å bli i Norge frem til Høyre eventuelt kommer i regjering?

– Ja, det mener jeg, han har all mulig grunn til å bli i Norge. Innretningen og nivået på lakseskatten som denne regjeringen har vedtatt mener vi er feil. Dette kommer i tillegg til økningen i formuesskatt, utbytteskatt og den midlertidige arbeidsgiveravgiften som regjeringen har gjennomført de siste to årene, og som har bidratt til økt politisk usikkerhet. Vi vil ta tak i dette hvis vi får sjansen til det om to år, sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Helge Orten.

– Lover Høyre å gjøre betydelige lettelser i lakseskatten dersom dere kommer i regjering?

– Nå får vi se hva slags omfang denne skatten får, men ut fra det vi vet i dag mener vi det er valgt en modell som gir et alt for høyt skattetrykk, og det må vi gjøre noe med.

– Lover dere å redusere skattetrykket betydelig?

– Ja, vi mener at det samlede skattetrykket er for høyt, sier Orten.

– Vil Høyre fjerne grunnrenteskatt på havbruk fullstendig hvis dere får muligheten?

– Det er helt nødvendig å ta en gjennomgang av modellen hvis vi får mulighet til det om to år. Da vil vi få to år med erfaring.

– Det er mulig at grunnrenteskatten står?

– Poenget er at flertallet har vedtatt en modell. Vi mener at den ikke er godt nok egnet for havbruksnæringen. Vi vil ta en vurdering og se om det er andre modeller som er mer egnet, sier han.

Ap kjenner seg ikke igjen i Witzøe-kritikk

Stortingspolitiker, og medlem av finanskomiteen for Arbeiderpartiet, Mona Nilsen er ikke bekymret for at Witzøe skal gjøre alvor av trusselen om å flytte ut av landet dersom sittende regjering får fortsette etter neste stortingsvalg.

– Hvordan stiller Arbeiderpartiet seg til kritikken fra Witzøe?

De som bruker våre felles naturressurser skal bidra mer til fellesskapet. Jeg deler selvfølgelig ikke Witzøes beskrivelser; investeringer som er lønnsomme før skatt, er også lønnsomme etter skatt med grunnrenteskatten. Med grunnrenteskatten tar staten en større del av investeringskostnadene ved drift, men også en større del av overskuddet.

Nilsen mener at skatten er både «smart og rettferdig». Hun sier at de som ønsker å fortsette i en «svært lønnsom og verdiskapende» næring er hjertelig velkomne til det.

– Er dere bekymret for at Witzøe-familien vurderer å flytte ut av Norge?

– Jeg tror at Witzøe-familien kommer til å ville fortsette i en næring som har vært og fortsatt vil være svært lønnsom, sier hun.

– Vil dere vurdere å gjøre endringer i skatten?

– Vi har gjennomført en reell høring og hørt på alle innspillene. Fra vårt opprinnelige forslag til det vedtatte lovforslaget, har vi senket den effektive skattesatsen fra 40 til 25 prosent. Nå er det viktig med forutsigbarhet og at den vedtatte satsen får ligge i ro, sier stortingsrepresentanten.

E24 har vært i kontakt med Finansdepartementet for å få en kommentar fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum. De skriver at «politisk ledelse ikke har noen kommentar til årsberetningen til Kverva».

I den første publiserte utgaven av denne artikkelen hadde AP-politiker Mona Nilsen fått feil navn, Mona Henriksen. Feilen er rettet klokken 20.12, 22. august 2023.

Publisert: