XXL-sjefen hardt ut mot leiepriser: – Uholdbart

Sportskjeden presenterte blodrøde tall for årets andre kvartal og lanserte plan for å øke lønnsomheten.

Freddy Sobin tiltrådte som XXL-sjef i mai i år, fredag la han frem sin første kvartalsrapport for selskapet.
Publisert: Publisert:

XXL fikk et resultat før skatt på minus 310 millioner kroner, en kraftig forverring fra 36 millioner kroner overskudd for samme periode i fjor.

– Vi legger et tøft kvartal bak oss, sier den ferske XXL-sjefen Freddy Sobin til E24.

– Dessverre leverer vi en omsetning som er lavere enn foregående år. Vi har også en svakere brutto margin, som er påvirket av offensive kampanjer og at vi har gjort en ekstraordinær nedsetning av varelageret på 67 millioner kroner.

Selskapet rapporterte samtidig at har satt i gang et program for å bedre lønnsomhet og effektivitet, kalt «Reset & Rethink».

Oppgjør med leieprisene

XXL-sjefen sier til E24 at de vil ta grep på deres nest største kostnad som er husleieutgifter. Han påpeker at inflasjonen har slått hardt ut gjennom økte leiekostnader.

– Vi mener KPI-justeringeneKPI-justeringeneKPI står for konsumprisindeks og er et mål på prisutvikling, leiekontrakter justeres ofte etter denne. slår veldig feil ut for bransjen og derfor er helt uakseptable.

Nå varsler han kraftige forhandlinger om leieprisene på butikklokaler.

– Det er noe vi allerede etter sommeren kommer til å adressere til samtlige gårdeiere og vi kommer til å gå i skarpe diskusjoner og forhandlinger.

Han mener situasjonen ikke er holdbar og at det er et regnestykke som ikke går opp.

– Hele varesalgsektoren ser lavere etterspørsel nå, men leien går kraftig opp. Det er en feil i hele den strukturelle modellen og noe vi reagerer på og er skarpt kritiske til.

Les også

XXL gjorde sportsbransjen mindre lønnsom: – Krevende å konkurrere mot

Henter 500 millioner for å resette

XXL varslet i forbindelse med kvartalsrapporten at de vil hente 500 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon.

– Emisjonen gjøres for å sikre at vi kan gjennomføre «Reset og Rethink planen». Vi skal styrke lønnsomheten på kort sikt og på lang sikt ta selskapet tilbake til en vinnende markedsposisjon, sier Sobin.

Han forklarer det er nødvendig for å kunne gjennomføre den kommende planen.

– Vi må ha en sterkere og mer stabil finansiell situasjon for å få arbeidsro til å fokusere på forbedringspunktene.

I følge selskapet skal «Reset & Rethink» programmet gi økt EbitdaEbitdaDriftsresultat før av- og nedskrivninger med 500 til 750 millioner kroner. Sobin sier han ser stort potensial og er mer optimistisk nå enn da han begynte i jobben i mai.

– Er 500 millioner nok?

– I henhold til planen vi har lagt nå og forutsatt at vi får full effekt av forbedringene, så skal det holde.

Beholder butikkene

Sobin vil ikke gi et klart svar på om selskapet vurderer kutt i antall ansatte.

– Vi må se over kostnadseffektiviteten i hele selskapet. Vi må adressere at vi ikke lenger er et 10-milliardersselskap og da må vi ha en kostnadsbase deretter. Hva det innebærer vil vi komme tilbake til, sier han.

– Over tid ser vi ikke at det skal bli færre butikker, men heller at det blir flere, understreker Sobin.

I Norden har XXL 85 butikker fordelt i Norge, Sverige og Finland. I høst åpner den 86. butikken i Lillehammer.

Sobin understreker at fortsatt har stor tro på kombinasjonen av butikker og netthandel.

– Når det er sagt så må vi fortsatt jobbe med å redusere kostnadene våre. Blant annet vil vi altså gå i skarpe forhandlinger med gårdeierne for å sikre rett leie og samtidig vurdere om vi har rett størrelse på butikkene og eventuell restrukturering.

Kjøpte opp Stormberg

I mai ble det kjent at XXL kjøper 15 prosent av aksjene i Stormberg, og at selskapene inngikk samarbeid om utvikling og produksjon av turklær og turutstyr. Sobin sier oppkjøpet er i tråd med «private labelprivate labelSalg av egne varemerker» strategien.

– Vi ser allerede effekten av oppkjøpet og mener det er helt riktig strategi.

I kvartalsrapporten melder selskapet at de er i rute med avvikling av butikker i Østerrike.

– XXL står fast ved å avslutte sin virksomhet i Østerrike helt innen året er omme og vi ser det er god fremgang i prosessen.

Les også

Kjøpte XXL-aksjer for millionbeløp før avtale

Publisert:

Her kan du lese mer om