10.600 boliger kan bygges i Oslo, men utbyggerne utsetter

Flere enn 10.000 boliger har fått grønt lys fra Oslo kommune, men utbyggerne har ikke satt i gang å bygge.

Det kan straffe seg å ikke sette i gang byggingen, hvis Rødt i Oslo får det som de vil.
Publisert:

– Store boligutbyggere holder boligmarkedet som gissel.

Det sier Sofia Rana, annenkandidat for Rødt til Oslo bystyre.

Hun lar seg provosere av at tusenvis av ferdigregulerte boliger i Oslo kommune ikke blir bygget.

Oslo har landets høyeste eiendomspriser. Bransje, fagmiljø og opposisjonspolitikere mener det er fordi det er regulert for få boliger i hovedstaden.

Rødt mener derimot at det bygges for få boliger. De foreslår derfor at kommunen skal ekspropriere ekspropriere Tvinge eier til å gi fra seg eiendom mot full kompensasjon.prosjektene hvis ikke utbygger setter i gang tidsnok.

– Vi vil at kommunen skal bygge boliger selv.

10.000 boliger

Før et boligprosjekt kan bygges, må utbygger søke kommunen om å få regulert tomten til formålet.

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune har laget en oversikt over hvor mange boliger som har fått den nødvendige tillatelsen, men der byggingen ikke er begynt.

Oversikten viser at 10.646 boliger er ferdig regulert, men pr. 2023 ikke påbegynt ennå. Dette kalles boligreserven.

Over 5500 av disse har stått og ventet i mer enn fem år, og 4100 av boligene ble ferdigregulert før det nåværende byrådet ble valgt.

– Det er nok mange grunner til at utbyggere ikke bygger, men resultatet er at det ikke blir bygget, sier Rana.

Vil bruke tvang

– Se på Ensjø. Der har det tatt 15 år å bygge, og de er fortsatt ikke ferdige.

Sofia Rana er Rødts annenkandidat til bystyret i Oslo. Her sammen med førstekandidat Siavash Mobasheri på Rødts landsmøte i april.

Rana viser til planen for Gladengveien-området, som ble regulert i 2007.

Den gang søkte seks grunneiere om å omgjøre et industriområde til byområde. Allerede da planen ble godkjent lå det an til at utbyggingen ville ta mellom 10 og 20 år.

Etter 16 år er fasit at 53 prosent av boligene kommunen har gitt tillatelse til er bygget.

– Det hjelper ikke å regulere mer, hvis utbyggerne ikke bygger boligene, sier Rana.

Rana mener kommunen må kunne gripe inn for å få fortgang i byggingen av boligprosjekter.

– Kommunen må kunne tre inn hvis utbyggerne ikke har begynt å bygge ut etter 5 år.

Ris bak speilet?

Hun mener for eksempel at kommunen skal kunne ekspropriere tomtene for å få prosjektet i gang. Plan- og bygningsloven åpner for at kommuner kan ekspropriere tomter for å gjennomføre reguleringsplanen som er vedtatt.

Før det kan skje, må kommunen gi eier eller fester av tomten rimelig frist til å sette i gang bygging.

– Selv trusselen om at kommunen kan ekspropriere kan ha effekt på byggingen, sier Rana.

Hun mistenker at flere utbyggere venter i håp om at boligprisene skal stige.

Hva skal skje når kommunen har ekspropriert tomten?

– Markedet klarer ikke levere rimelige boliger, da må kommunen bygge mer selv, for eksempel i ikke-kommersiell boligsektor, sier Rana.

Mange grunner

– Og hvor skal Rødt finne penger til det?

Det spør Tone Tellevik Dahl. Hun er administrerende direktør i Norsk Eiendom, interesseorganisasjonen for norske eiendomsutviklere. Hun er svært kritisk til Rødts forslag, og mener det er mange grunner til at utbyggere ikke begynner bygging.

– Det kan blant annet være fordi kommunen ikke har fått på plass påkrevd infrastruktur.

For at større byggeprosjekter skal settes i gang, må ting som veinett, skole- og barnehagedekning være på plass eller på gang.

Aviser prisspekulasjon

Dahl mener det også kan være at en del av prosjektene befinner seg i områder der kjøpekraften er mindre enn totalkostnadene ved å bygge.

– Hvorfor søker utbygger om å få bygge et sted de vet kjøpekraften er for lav?

– Kjøpekraften er i utgangspunktet ikke for lav, men reguleringskravene fra kommunen kan gjøre prosjektet dyrere. Og så skjer det jo mye i markedet i løpet av de årene det tar å regulere.

– Venter utbyggere med å bygge til boligprisene går opp?

– Det er bare tull. Det er ingen som ønsker å sitte og gnure på en eiendom. Det er mange kostnader knyttet til å eie en tomt, og å sitte på ubebygde tomter i lang tid øker bare kostnadene. I tillegg stiller bankene strengere krav til egenkapital og forhåndssalg, sier Dahl.

PS! Les også: Børskommentar fra E24: 8.313 grunner til at boligbyggingen har kollapset.Og slik svarte utbygger Selvaag på kommentaren

Publisert: