Facebook-eier Meta tapte i Oslo tingrett – må betale tvangsmulkt

Datatilsynet har ilagt Meta tvangsmulkt etter at brudd på forbud mot atferdsbasert markedsføring. Meta forsøkte å stoppe tvangsmulkten midlertidig, men fikk ikke medhold.

Publisert:

I juli sendte Datatilsynet et brev til Meta der de beordret dem til å stanse bruken av nordmenns persondata til såkalt overvåkingsbasert reklame.

Meta ba Oslo tingrett om midlertidig forføyning inntil spørsmålet er avklart i rettsvesenet. Spørsmålet om innkrevingen av dagbøtene skulle stanses inntil videre, ble behandlet av domstolen. Saken var oppe i tingretten 22. og 23. august.

Dagbøter på 1 million kroner begynte å løpe 14. august og kan pågå i inntil tre måneder.

– Dette er en grundig kjennelse som gir nyttige avklaringer. Vi er veldig fornøyd med at domstolen er enig i våre vurderinger, sier seksjonssjef Tobias Judin i en pressemelding.

Les også

Striden om Metas millionbøter opp for retten

Datatilsynet mener at Metas markedsføring er ulovlig fordi den innebærer en svært inngripende overvåking av brukerne. Selskapet har ikke fulgt opp forbudet mot å bruke persondata til overvåkingsbasert reklame, ifølge tilsynet.

Personvernrettighetene til norske Facebook- og Instagram-brukere blir krenket for hver dag Meta ikke innretter seg, skrev Datatilsynet i en pressemelding da vedtaket om forbud ble kjent.

Meta opplyser til NRK at de nå vurderer sine muligheter.

– Vi er skuffet over dagens avgjørelse og vil nå vurdere hva vi skal gjøre videre. Vi har allerede annonsert vår intensjon om å flytte alle brukere i EU og EØS til et samtykkebasert lovgrunnlag, og vi vil fortsette å arbeide med det irske datatilsynet for å få det til å skje, sier en anonym talsperson for selskapet.

Rettsprosess i Irland

Ifølge sjef Tobias Judin for internasjonal seksjon i Datatilsynet er Metas mål med prosessen å få stanset dagbøtene til saken kan bli ført for retten, eller at det hele skal bli avvist og henvist til rettsprosessen i Irland, som egentlig skal gjelde for hele EØS-området.

– Meta mener de er i prosess med det irske datatilsynet, og at det tilstrekkelig. Der har man konkludert med at Meta bryter loven, men sier samtidig at de ikke vil håndheve bruddet, men at de vil gi Meta en sjanse.

– Det er satt en tidslinje for når de skal gjøre endringer, men denne tidslinjen er ikke bindende. Meta mener dette er tilstrekkelig og ber om at de skal få jobbe i fred, og at de ikke skal bli bedt om å stanse noe nå, sa Judin til NTB da Oslo tingrett startet sin behandling 22. august.

Publisert:

Her kan du lese mer om