Handlet aksjer minst 22 ganger i Solbergs fire siste måneder som statsminister

Forrige uke sa Sindre Finnes at han var nødt til å redusere sin egen aksjehandel «betydelig», etter at Erna Solberg ble statsminister. Mot slutten av konas regjeringsperiode handlet han likevel aksjer flere ganger i måneden.

Erna Solberg (H) har tidligere gjort det klart at hun aldri vurderte seg inhabil som følge av Finnes’ aksjehandel, i sine åtte år som statsminister. Bildet er av de to på valgdagen i 2021.
Publisert: Publisert:

I de to siste ukene i juni 2021, like før stortingsvalgkampen tok til for fullt og Erna Solberg fortsatt var statsminister, gjorde hennes ektemann minst ni aksjetransaksjoner.

Han både kjøpte og solgte aksjer i Arne Fredlys Hunter Group, solgte aksjer i Arendals Fossekompani og Wallenius Wilhelmsen, og kjøpte seg opp i industriselskapet Elkem.

Tidligere har Finnes forklart til E24 at han «måtte redusere» sin aktivitet i aksjemarkedet «betydelig» i tiden Solberg var statsminister. Men en oversikt over store aksjehandler fra tjenesten Tekinvestor, viser at Finnes flere ganger handlet aksjer mot slutten av konas tid som statsminister.

Les også

Kjøpte og solgte aksjer da Erna Solberg var statsminister

Finnes: – Ingen kommentar

Listen går tilbake til juni 2021, og viser at Finnes gjorde minst 22 transaksjoner i 11 selskaper de siste fire månedene Erna Solberg ledet regjeringen.

Flere av transaksjonene var på mer enn 100.000 kroner, og Finnes handlet ofte flere ganger i løpet av få dager.

I slutten av september 2021 kjøpte han for eksempel aksjer i Norske Skog for rundt 100.000 kroner, som han solgte igjen en uke senere.

E24 har sendt listen som omtales i denne saken til Finnes. Han har kommet med enkelte korrigeringer, og E24 har oppdatert listen i tråd med disse.

På spørsmål om dette handlemønsteret er representativt for hvordan han opptrådte i aksjemarkedet de åtte årene Solberg var statsminister, sier Finnes:

– Ingen kommentar.

Forteller ikke om hun visste alt

E24 har siden torsdag forrige uke forsøkt å få svar fra Erna Solberg på om hun har vært løpende orientert om alle Finnes’ transaksjoner i aksjemarkedet. Det har Solberg ikke svart direkte på.

– Erna hadde til enhver tid tilstrekkelig informasjon om hvilke selskaper og bransjer Sindre Finnes hadde aksjer i, til å kunne vurdere egen habilitet eller be om ytterligere informasjon dersom det skulle være nødvendig for å vurdere habiliteten, skriver Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen i en e-post.

Det går ikke frem av svaret om Solberg fikk beskjed hver gang Finnes kjøpte eller solgte aksjer.

Solberg har tidligere gjort det klart at hun aldri selv vurderte seg inhabil som følge av Finnes’ aksjehandel, i sine åtte år som statsminister.

Saken fortsetter etter tabellen.

Finnes: Forsøkte å følge reglene

E24 ba forrige fredag Finnes om en komplett liste over alle hans aksjehandler, i perioden Solberg var statsminister. Finnes har foreløpig ikke gitt en slik oversikt til E24.

Han har også fått andre spørsmål rundt aksjehandlene.

– Ingen kommentar, sier Finnes.

Han svarte E24 i forrige uke at han forsøkte å følge retningslinjene i Håndbok for politisk ledelse, da han handlet aksjer mens Solberg var statsminister.

– De få – sammenlignet med tiden før og etter hun var statsminister – kjøp og salg som ble gjort i denne perioden forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sa Finnes.

Ufullstendig liste

Listen E24 omtaler i denne saken viser bare handler som har vært blant de 50 største handlene i hvert selskap, den aktuelle dagen.

Dersom Finnes gjorde handler som ikke var blant de 50 største i selskapene den aktuelle dagen, vil ikke handlene dukke opp i listen. Listen er derfor ikke nødvendigvis en fullstendig liste over Finnes transaksjoner i perioden.

De fleste transaksjonene på listen er på over 100.000 kroner, basert på aksjekursen ved utgangen av dagen handlene er registrert i Tekinvestors oversikt. Handlene kan reelt sett ha skjedd én eller et par dager før datoene i listen, ifølge Tekinvestor.

Finansavisen omtalte listen fra Tekinvestor forrige uke, i en artikkel om Finnes aksjehandler i perioden etter at Erna Solberg gikk av som statsminister.

Ikke tvil om habilitet

Solberg har fortalt at Finnes var i et møte hos Statsministerens kontor (SMK) da hun tiltrådte som statsminister i oktober 2013, for å bli orientert, og også orientere om aksjene han eide den gang.

– Formålet var blant annet at kontoret skulle kunne bistå med vurderinger av Erna Solbergs habilitet, har Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen sagt til E24.

Fordi det aldri, ifølge Fossen, var tvil om Solbergs habilitet, ba Solberg aldri om en habilitetsvurdering knyttet til Finnes aksjer fra lovavdelingen i justisdepartementet.

– De fleste vurderinger av habilitet blir ikke skriftliggjort. Man konkluderer enten direkte selv, eller etter diskusjon hvor man får råd fra embetsverk eller andre i politisk ledelse. Det er som regel kun i de mest kompliserte saker at habilitetsvurderinger gjøres skriftlig, sier Fossen til E24.

– Spurte om råd

E24 har sendt listen i denne saken til Erna Solberg, og spurt på nytt hvilke vurderinger som ble gjort opp mot kravet om aktsomhetkravet om aktsomhetI håndbok for politisk ledelse står det at "politisk ledelse generelt skal utvise en betydelig grad av aktsomhet ved sine disposisjoner i aksjemarkedet... Det samme gjelder politikernes nærstående...." som gjelder både for statsråder og ektefellene deres, hvis de handler aksjer.

Høyres kommunikasjonssjef Cato Husabø Fossen forklarte torsdag i forrige uke at Solberg og regjeringsapparatet var godt kjent med at Finnes eide aksjer.

– Både ved tiltredelse i 2013 og senere orienterte Sindre Finnes embetsverket på Statsministerens kontor om hvilke aksjer han eide. Da han senere ved et tilfelle var i tvil om han kunne gjøre et konkret kjøp, spurte han dem om råd, skrev Fossen i en e-post.

Erna Solberg sa til NRK forrige uke at hun aldri har delt innsideinformasjon med Sindre Finnes.

Publisert: