Nordea Markets tror rentekuttet vil komme først i 2025

Markedet priser inn rentekutt neste år. Nordea tror derimot på kutt først i 2025, og øyner en høyere rentetopp enn tidligere.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea legger onsdag frem en makroøkonomisk rapport.
Publisert: Publisert:

Sentralbanken fortsetter stadig sitt arbeid med å kjøle ned den norske økonomien, og Norges Bank har varslet et nytt rentehopp i september etter den tolvte hevingen på to år.

«Alle» venter i spenning på når kuttene vil komme. Norges Bank tror selv det vil finne sted i andre halvdel av 2024.

Men ifølge Nordea Markets ferske rapport vil rentekuttene la vente på seg, og komme først i 2025.

Les på E24+

Spår kraftig prisrekyl: – Den største krisen på mange tiår

«Selv om vi er nær rentetoppen, vil det ta lang tid før Norges Bank begynner å tenke på rentekutt,» skriver meglerhuset i rapporten.

«Vi tror vi må inn i 2025 for renten sakte begynner å komme noe ned igjen. For at rentekuttene skal komme raskere må trolig nedturen i norsk økonomi bli langt mer alvorlig, og ledigheten stige mye mer, enn det Norges Bank nå ser for seg,» står det.

DNB Markets anslår på sin side at det første rentekutt kommer i desember 2024, og at det deretter blir en «forsiktig nedgang» mot en styringsrente på 3,25 prosent høsten 2025.

Høyere rentetopp grunnet kronen

Rentetoppen har blitt stadig skjøvet på som følge av et høyt prisnivå og en mer motstandsdyktig økonomi enn ventet.

Nordea Markets tror rentetoppen blir nådd i september med et nivå på 4,25 prosent. Men den kan bli høyere grunnet den svake kronen, ifølge rapporten.

«Slik vi vurderer det er en vesentlig svakere krone den største risikofaktoren for en enda høyere rentetopp enn det vi nå anslår. En ny kraftig kronesvekkelse vil bidra til enda høyere prisvekst og kan også bidra til at lønnsveksten blir høyere», heter det videre i rapporten.

Les på E24+

Hyttetaket kan rase sammen til vinteren. Men ingen tar ansvar

Den norske kronen har hatt et tungt 2023. Selv om den har styrket seg noe fra de historiske svake nivåene tidligere år, er fortsatt viktige utenlandske valutaer som euroen og dollaren langt dyrere enn man har vært vant med tidligere.

Sentralbanken er fortsatt redd for at pris- og lønnsveksten skal feste seg på et for høyt nivå, selv om veksten og presset i norsk økonomi vil dempes fremover og ledigheten vil øke, skriver Nordea i rapporten.

Sannsynlig med kraftigere nedtur

Prisveksten i Norge dempet seg til 5,4 prosent i juli sammenlignet med året før. Det er fortsatt et godt stykke over inflasjonsmålet på 2 prosent.

Samtidig økte arbeidsledigheten til 1,9 prosent i august, noe som er med på å kjøle ned økonomien.

«Mange tenker kanskje at styringsrenten raskt vil bli satt ned igjen når ledigheten nå etter hvert mest sannsynlig begynner å øke,» står det i rapporten.

«Norges Bank har lenge ventet en økning i ledigheten, men til tross for forventninger om at ledigheten vi øke fra dagens nivå på 1,9 prosent til nær 2,5 prosent mot slutten av neste år, viser Norges Banks renteprognose kun en marginal nedgang i renten fra slutten av neste år,» står det videre.

Les på E24+

Slik bytter du bank: – Kan spare flere hundre tusen

Først i slutten av 2026 ser Norges Bank for seg at inflasjonen vil komme ned mot 2 prosent, og spår da en styringsrente på rundt 3 prosent.

Meglerhuset tror det er mer sannsynlig at vi vil få en kraftigere nedtur i økonomien enn en raskere inflasjonsnedgang. Det begrunnes med at prisveksten vil avta neste år, men med fortsatt høy lønnsvekst og virkningene av kronesvekkelsen vil det ta lang tid før den underliggende inflasjonen er tilbake i nærheten av inflasjonsmålet til sentralbanken.

Høyeste lønnsvekst på 15 år

Flere økonomer knytter høyere lønnsvekst til økt prisvekst. Det kan igjen føre til høyere renter fra sentralbanken.

Nordea venter at lønnsveksten vil ende på rundt 5,5 prosent i 2023, noe som er klart høyere enn rammen i frontfaget på 5,2 prosent.

«Det blir i så fall den høyeste årslønnsveksten på 15 år. Det er en klar tendens til at den endelige lønnsveksten blir høyere enn den fremforhandlede lønnsrammen i frontfaget når arbeidsmarkedet er stramt og lønnsomheten mange steder er god, slik som nå», står det i rapporten.

Samtidig vil prisveksten også bli høyere enn lagt til grunn i lønnsforhandlingene. De aller fleste vil derfor oppleve nok et år hvor prisveksten er høyere enn lønnsveksten, ifølge meglerhuset.

Det kan komme til å prege neste års lønnsoppgjør, og arbeidstagersiden vil igjen ha klare forventninger om reallønnsvekstreallønnsvekstReallønn er den mengde varer og tjenester en lønnsmottaker kan kjøpe for sin lønn. Reallønnen kan ikke angis med et absolutt mål, men man kan tilnærmet beregne endringer i reallønnen. Kilde: SNL, mener Nordea.

De neste par årene legger meglerhuset til grunn noe lavere nominell lønnsvekst, altså lønnen som oppgis i kroner og øre, i takt med lavere prisvekst, men positiv reallønnsvekst.

Publisert: