Norwegian spår svekket Widerøe hvis de ikke får kysse den grønne frosken

Konkurransen i det norske flymarkedet vil svekkes dersom Norwegian ikke får kjøpe Widerøe. Det hevder Norwegian overfor Konkurransetilsynet.

Norwegians konsernsjef Geir Karlsen og Widerøe-sjef Stein Nilsen hevder Widerøe kan bli krympet i fremtiden dersom oppkjøpet de planlegger ikke blir godkjent.
Publisert: Publisert:

Kortversjonen

Er Widerøe økonomisk sett en frosk som kun kan forvandles til en vakker og sterk prins dersom Norwegian får lov å gi et oppkjøpskyss?

Prosjektet med å ta over Widerøe fikk i alle fall kodenavnet «Frog» da Norwegian i vinter og vår planla oppkjøpet som ble annonsert på en pressekonferanse 6. juli.

Det går frem av Norwegians søknad til Konkurransetilsynet. Den er forfattet av advokatfirmaet BAHR.

Les på E24+

Med festet sikkerhetsbelte

Spår svakt Widerøe alene

Norwegian argumenterer altså for at det er bra for konkurransen i flytrafikken at Norges tredje største tas over av en av de to som er større.

Veldig mye av søknaden sendt til tilsynet er sladdet – men det er likevel mulig å oppsummere det slik:

  • Det er SAS, og ikke Norwegian, som konkurrerer med Widerøe innenriks i dag. Bare SAS har egne og innleide fly som er nesten like små som Widerøes. Norwegians 737 Boeing er derimot for store og ulønnsomme i drift for de fleste av de små flyplassene Widerøe flyr på.
  • Konkurransen på flymarkedet i Norge vil svekkes dersom Norwegian ikke får godkjent sitt kjøp. Dette fordi Widerøe mest sannsynlig ikke vil ha økonomi til å fortsette med dagens omfattende rutetilbud alene.

I søknaden argumenterer Norwegians advokater for at tilsynet ikke må tro at det blir status quo i flymarkedet dersom en søknad avslås.

BAHR legger i stedet frem det de kaller den mest sannsynlige alternativsituasjonen.

Nøyaktig hvor ille man spår at det kan gå for Widerøe alene de neste årene, er sladdet.

Men i et sammendrag av søknaden heter det at det er en trend i Europa at «mange regionale selskap med mindre fly ikke klarer seg alene».

Videre heter det at «de fleste regionale selskaper i Europa inngår derfor som del av et større selskap eller har gitt opp egne ruter og blitt underleverandør».

Kodenavn kun basert på farge

Hos Norwegian vil man ikke si noe rundt den 95 sider lange søknaden til tilsynet.

Fra selskapet bedyres det likevel at kodenavnet «Frog» kun har med Widerøes grønnmalte fly å gjøre. Det hevdes at navnet ble valgt uten noen tanker om selskapets underskudd de siste årene.

Norwegian hevder at det i all hovedsak er SAS som konkurrerer med Widerøe på sistnevntes kommersielle flyvninger, ikke dem selv.

Størrelse, ikke eksistens

Widerøe la mandag frem trafikktall for august. I en pressemelding ble konsernsjef Stein Nilsen sitert på følgende:

– Sommeren gikk bra og bedre enn forventet. Det er fremdeles usikkert om det er nok til å ta oss igjennom de krevende høst- og vintermånedene som ligger foran oss.

Overfor E24 avviser Nilsen at ordene «usikkert om det er nok til å ta oss gjennom» signaliserer en fare for Widerøes eksistens på kort sikt. Ifølge Nilsen betyr de ordene derimot at de nå frykter nok et år med underskudd.

– Kan Widerøe overleve alene?

– Det er et stort spørsmål. Vi er ikke der i våre vurderinger. Men i dagens marked, med lunken etterspørsel, svekket krone og høye drivstoffkostnader, har vi åpenbart økonomiske utfordringer, svarer Nilsen.

– Det handler mer om størrelse enn om eksistens. Widerøe vil alene ikke kunne være like stort som vi var i 2021/2022, hvis ikke flymarkedet bedres fremover, sier Widerøes konsernsjef.

Viser til rutekutt

Det er i et eget kapittel i søknaden at BAHR/Norwegian argumenter for at tilsynet ikke må gi et avslag ut fra hvordan konkurransen er i dag.

I de få setningene som ikke er sladdet, heter det at den svake utviklingen til Widerøe alt har ført til mindre rutetilbud våren 2023. Og videre at nye kutt er planlagt i høst.

Jusprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo har konkurranserett som spesialfelt.

– Empirisk er det status quo for konkurransen som legges til grunn i de fleste slike saker. Men juridisk sett er det den mest sannsynlige situasjonen som er riktig å bruke. Det er derfor opp til partene å overbevise tilsynet om at deres syn på fremtiden er mer sannsynlig enn status quo, sier Hjelmeng.

Ber om interne dokumenter

Tilsynet er i full gang med å sjekke om Norwegian mener det de skriver i søknaden. I et brev sendt 17. august ber tilsynet om en hel haug med interne dokumenter.

Tilsynet vil ha alt av interne dokumenter fra 2019 om:

  • Norwegians kjøp av Widerøe.
  • Tilbud av kapasitet på både innenriks- og utenriksruter der Norwegian og Widerøe flyr.
  • Vurderinger av etablering på ruter hvor Widerøe, men ikke Norwegian, flyr i dag.
  • Alt som handler om konkurransen innen kommersiell flyvning på innenriksruter.

Trolig vil særlig konkurransen på Vestlandet få fokus hos tilsynet.

BAHR har bedt Konkurransetilsynet sladde det meste, men noe av budskapet har de latt slippe gjennom.

Svar fredag i neste uke

Tilsynet har nå frem til fredag 15. september med å vurdere Norwegians søknad.

Det er to utfall:

  • Tilsynet godkjenner oppkjøpet.
  • Tilsynet sender et varsel til Norwegian om mulig stans av kjøpet og med hva som er tilsynets bekymringer.

Hvis det siste skulle skje, blir det opp til Norwegian å foreslå det som kalles avhjelpende tiltak. Dette for da å komme tilsynet i møte.

I en slik situasjon har tilsynet ytterligere 45 virkedager til på seg til å vurdere om de mener disse, eventuelle, tiltakene vil være nok.

Publisert: