NRK: Støre krever aksje-frys av alle i regjeringen

Statsministerens kontor har bedt om en full kartlegging av investeringene til alle politikere i hele regjeringsapparatet.

SMK nekter nå statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere å selge eventuelle aksjer før budsjettdagen 6. oktober.
Publisert:

Saken oppdateres...

Til NRK sier statssekretær Kristine Kallset ved Statsministerens kontor (SMK) at de har bedt alle i politisk ledelse i departementene og på SMK om å informere departementsråden i eget departement om de selv har aksjer og i så fall i hvilke selskap, samt om de velger salg, frys eller forvaltning.

I forrige uke varslet Støre at de ville stramme inn på reglene for statsråders aksjeeierskap.

Videre skriver NRK at SMK nå nekter statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere å selge eventuelle aksjer før budsjettdagen 6. oktober.

– Fram til framleggelsen av statsbudsjettet kan de verken selge eller kjøpe aksjer på grunn av regjeringens pågående budsjettarbeid. Det vil si at de som velger å selge aksjene må vente til etter budsjettfremleggelsen, sier Kallset til NRK.

Aksjeforslag sendt på høring

Jonas Gahr Støre sa 28. juli i et intervju med E24 at regjeringen jobbet med å utrede en lovendring, som vil gjøre at de kan innhente og registrere aksjeopplysninger også for statssekretærer og politiske rådgivere.

Dette forslaget er nå sendt på høring, skriver Kommunal- og distriktsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

I dag har statssekretærer og politiske rådgivere ikke plikt til å registrere hvilke aksjer de eier til Stortinget, slik stortingsrepresentanter og statsråder må.

«En slik endring vil sikre økt åpenhet og bidra til å legge til rette for at allmennheten kan ha tillit til politikerne og forvaltningen», står det i høringsnotatet.

Les også

Statsministerens kontor: Vet ikke hvilke aksjer statsrådenes nærmeste medarbeidere eier

«Må sikres økt åpenhet»

Videre i notatet kommer departementet med denne vurderingen:

«Det er et mål å legge til rette for at allmennheten kan ha tillit til at regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere fremmer samfunnsmessige interesser fremfor egne. Departementet mener derfor at det må sikres økt åpenhet om statssekretærer og politiske rådgivere sine verv og økonomiske interesser, slik at allmennheten kan være kjent med potensielle interessekonflikter».

Departementet mener også at det bør vurderes om statssekretærer og politiske rådgivere må registrere sine økonomiske interesser i Stortingets register inntil utredningen er ferdig.

«Om dette skal være en permanent eller midlertidig løsning kan vurderes nærmere», skriver de videre.

Europarådets antikorrupsjonsorgan anbefaler opplysningsplikt

I høringsnotatet er det også lagt ved en anbefaling fra Europarådets antikorrupsjonsorgan Group of States against Corruption (GRECO).

GRECO anbefaler blant annet:

  • At statssekretærer og politiske rådgivere underlegges den samme opplysningsplikten som statsråder.
  • At man overveier om man bør pålegge ektefeller og nærstående familiemedlemmer den samme opplysningsplikten (uten
    at informasjon om nære familiemedlemmer nødvendigvis trenger å bli offentliggjort).
  • At det vedtas håndhevbare sanksjoner for manglende rapportering av opplysninger eller rapportering av opplysninger man vet er uriktige.
  • At det etableres ett eller flere formelle systemer for gjennomgåelse av opplysninger fra medlemmer av den politiske ledelsen.
Publisert:

Her kan du lese mer om