Kraftig resultatfall for Olav Thon Gruppen

Overskuddet til eiendoms- og hotellkonsernet stupte til 94 millioner kroner i første halvår, mot 5,3 milliarder på samme tid i fjor.

Olav Thon bygget opp Olav Thon Gruppen. For ti år siden overførte han sitt eierskap til Olav Thon Stiftelsen.
Publisert:

Til tross for at inntektene økte, ble det et brutalt resultatfall for Olav Thon Gruppen i årets første seks måneder. Det viser halvårsrapporten selskapet har lagt frem torsdag.

Konsernet eier og forvalter kjøpesentre i Norge og Sverige, står bak hotellkjeden Thon Hotels, og eier og leier ut en rekke næringseiendommer.

  • Resultatet før skatt endte på 94 millioner kroner. Det kraftig ned fra drøyt 5,3 milliarder kroner i første halvår av 2022.
  • Inntektene endte på 6,96 milliarder kroner, mot 5,76 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Driftskostnadene økte jevnt over for selskapet, og endte på 4,34 milliarder kroner. Finanskostnadene økte samtidig til over milliarden.

Les på E24+

Spår kraftig prisrekyl: – Den største krisen på mange tiår

Det er likevel verdiendring for investeringseiendom som i størst grad forklarer det kraftige resultatfallet. Dette er eiendommene som benyttes til å få inn leieinntekter. Denne posten endte på minus 1,94 milliarder kroner i første halvår i år. I fjor var den derimot på 2,28 milliarder i pluss.

Dersom man ser på resultatet før skatt, verdiendring/avskrivninger og valuta kom det på 2,22 milliarder kroner, en økning fra rett under to milliarder kroner i første halvår 2022.

– De fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og til tross for økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger, oppnådde Olav Thon Gruppen en betydelig økning i det operative halvårsresultatet, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre

Svak utvikling for næringseiendom

Utviklingen for næringseiendom beskrives som svak i halvåret. Her trekkes økte renter frem som årsak til at etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt har falt.

«Dette bidro til økte avkastningskrav og en generell verdinedgang på næringseiendommer i alle markeds- og geografiske segmenter» heter det i halvårsrapporten.

Les også

DNB-topp om næringseiendom: – Det vi følger aller tettest nå

Driftsinntektene på leieområdet økte samlet sett likevel til 4,69 milliarder kroner, noe som forklares med økte leieinntekter og høyere inntekter fra boligsalg.

Kjøpesentrene som er en del av konsernet hadde i første halvår en samlet butikkomsetning på rett under 36 milliarder kroner, noe som er opp fra 33,5 milliarder i samme periode i 2022.

89 kjøpesentre er en del av konsernets kjøpesenterområdet. 79 ligger i Norge, mens 10 ligger i Sverige. Veksten i omsetningen til butikkene som holder til på sentrene var sterkest i Sverige (8,7 prosent), mens den var på 6 prosent i de norske kjøpesentrene.

Hotellprisene øker

I motsetning til for næringseiendom, er utviklingen lystig for hotellmarkedet i Norge.

«Etterspørselen etter hotellrom økte gradvis, og antall overnattinger ved norske hoteller var 10,3 millioner, en økning på 11 % fra samme periode i fjor», skriver Olav Thon Gruppen i rapporten.

Prisen på hotellrom hos Thon ble skrudd opp med 11 prosent i snitt, til 1.276 kroner.

Det sentrale bransjemålet inntekt per tilgjengelige rom (revpar) økte 18 prosent til 638 kroner. I Oslo var oppgangen på hele 28 prosent, til 885 kroner.

Thon Hotels hadde ved utgangen av halvåret 12.278 rom i Norge fordelt på 84 hotell. I tillegg har kjeden 9 hotell i utlandet.

Les også

Olav Thon går av som styreleder i Olav Thon Gruppen

Les også

Olav Thon slutter som styreleder i egen stiftelse

Publisert: